Một phần (Trực tiếp)  Chi trả trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

Ký hiệu thủ tục: 1.001758.000.00.00.H01_X
Lượt xem: 168
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

Không

Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Bảo trợ xã hội
Cách thức thực hiện
 • Trực tiếp
 • Dịch vụ bưu chính
Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết

 • Trực tiếp


 • 06 Ngày làm việc


  Nộp trực tiếp hoặc gửi hồ sơ (đơn đề nghị) qua đường bưu điện


  Dịch vụ bưu chính


 • 06 Ngày làm việc


  Nộp trực tiếp hoặc gửi hồ sơ (đơn đề nghị) qua đường bưu điệnÐối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Kết quả thực hiện

 • Trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng theo địa chỉ nơi cư trú mới.

Lệ phí


Không


Phí


`


Căn cứ pháp lý


 • Nghị định 136/2013/NĐ-CP - Quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội Số: 136/2013/NĐ-CP

 • Nghị định 140/2018/NĐ-CP - Sửa đổi, bổ sung các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Số: 140/2018/NĐ-CP • Bước 1: Đối tượng hoặc người giám hộ của đối tượng có văn bản kiến nghị gửi Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú mới

 • Bước 2: Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đơn đề nghị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có văn bản gửi Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

 • Bước 3: Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm thẩm định và thực hiện chi trả trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng theo địa chỉ nơi cư trú mới

Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
Văn bản kiến nghị của đối tượng hoặc người giám hộ của đối tượng   Bản chính: 1 Bản sao: 0

File mẫu:

.