Tìm thấy 536 thủ tục

Một phần (Trực tiếp)
Trợ giúp xã hội khẩn cấp về hỗ trợ chi phí điều trị người bị thương nặng ngoài nơi cư trú mà không có người thân thích chăm sóc
Toàn trình
Trợ giúp xã hội khẩn cấp về hỗ trợ chi phí mai táng
Một phần (Trực tiếp)
Trợ giúp xã hội khẩn cấp về hỗ trợ chi phí mai táng
Toàn trình
Trợ giúp xã hội khẩn cấp về hỗ trợ làm nhà ở, sửa chữa nhà ở
Một phần (Trực tuyến)
Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật
Một phần (Trực tiếp)
Xác nhận hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2016-2020 thuộc diện đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế
Một phần (Trực tiếp)
Giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại (cấp huyện)
Một phần (Trực tiếp)
Giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại (cấp xã)
Một phần (Trực tiếp)
Phục hồi danh dự (cấp huyện)
Một phần (Trực tiếp)
Thủ tục thi tuyển Viên chức
Một phần (Trực tiếp)
Thủ tục tiếp nhân vào làm viên chức
Một phần (Trực tiếp)
Thủ tục xét tuyển viên chức
Một phần (Trực tiếp)
Cấp lại thẻ Căn cước công dân (thực hiện tại cấp huyện)
Một phần (Trực tiếp)
Cấp thẻ Căn cước công dân khi chưa có thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (thực hiện tại cấp huyện)
Một phần (Trực tiếp)
Cấp thẻ Căn cước công dân khi đã có thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (thực hiện tại cấp huyện)
Loading...