Xin chào, mời bạn nhập câu hỏi tại đây !

CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

THỐNG KÊ SỞ NGÀNH, HUYỆN, THỊ, XÃ, THÀNH PHỐ TỈNH AN GIANG

Bộ thủ tục của tất cả cơ quan


Tìm thấy 31 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 2.000981.000.00.00.H01 Kiểm dịch y tế đối với hàng hóa Y tế dự phòng
2 2.000997.000.00.00.H01 Cấp giấy chứng nhận tiêm chủng quốc tế hoặc áp dụng biện pháp dự phòng Y tế dự phòng
3 2.000972.000.00.00.H01 Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch y tế thi thể, hài cốt Y tế dự phòng
4 1.002204.000.00.00.H01 Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch y tế mẫu vi sinh y học, sản phẩm sinh học, mô, bộ phận cơ thể người Y tế dự phòng
5 1.003580.000.00.00.H01 Công bố cơ sở xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học cấp I, cấp II Y tế dự phòng
6 2.000655.000.00.00.H01 Công bố cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng Y tế dự phòng
7 1.001386.000.00.00.H01 Xác định trường hợp được bồi thường do xảy ra tai biến trong tiêm chủng Y tế dự phòng
8 1.004471.000.00.00.H01 Công bố lại đối với cơ sở công bố đủ điều kiện điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện bằng phương thức điện tử khi hồ sơ công bố bị hư hỏng hoặc bị mất Y tế dự phòng
9 1.004477.000.00.00.H01 Công bố lại đối với cơ sở đủ điều kiện điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện khi có thay đổi về tên, địa chỉ, về cơ sở vật chất, trang thiết bị và nhân sự Y tế dự phòng
10 1.004488.000.00.00.H01 Công bố đủ điều kiện điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện Y tế dự phòng
11 1.004612.000.00.00.H01 Chuyển tiếp điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện đối với người nghiện chất dạng thuốc phiện ngoài cộng đồng Y tế dự phòng
12 1.006422.000.00.00.H01 Cấp mới giấy chứng nhận đủ điều kiện xét nghiệm khẳng định các trường hợp HIV dương tính thuộc thẩm quyền của Sở Y tế Y tế dự phòng
13 1.000844.000.00.00.H01 Thông báo hoạt động đối với tổ chức tư vấn về phòng, chống HIV/AIDS Y tế dự phòng
14 1.002216.000.00.00.H01 Cấp phát thuốc Methadone cho người bệnh đặc biệt điều trị tại nhà Y tế dự phòng
15 1.002231.000.00.00.H01 Cấp phát thuốc Methadone cho người bệnh điều trị đặc biệt tại cơ sở khám, chữa bệnh Y tế dự phòng