CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 2796 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 GDDT134 Cấp giấy phép, gia hạn giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm đối với cấp trung học cơ sở GIÁO DỤC TRUNG HỌC
2 DT01 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư _BQL Đầu tư
3 DT20 Tạm ngừng hoạt động của dự án đầu tư. BQL Đầu tư
4 DT29 Quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội (đối với dự án đầu tư không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư) _BQL Đầu tư
5 LD06 Thủ tục cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam Lao động Tiền lương Tiền công
6 XD01 Thủ tục cấp giấy phép xây dựng đối với dự án đầu tư vào KCN và khu kinh tế cửa khẩu Xây dựng
7 ATTP01 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm do Sở Công Thương thực hiện An toàn vệ sinh thực phẩm
8 D01 Cấp giấy phép hoạt động tư vấn chuyên ngành điện thuộc thẩm quyền cấp của địa phương Điện
9 DK01 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LPG Dầu khí
10 GDTM01 Đăng ký dấu nghiệp vụ giám định thương mại Giám định thương mại
11 HC01 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp Hóa Chất
12 LTHH01 Cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương Lưu thông hàng hóa trong nước
13 QLCT01 Thủ tục xác nhận thông báo hoạt động bán hàng đa cấp Quản Lý Cạnh Tranh
14 TMQT01 Cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam Thương Mại Quốc Tế
15 VLNCN01 Cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn vật liệu nổ công nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương Vật liệu nổ công nghiệp