Soạn tin nhắn theo cú pháp TTHC  <Số hồ sơ>  gửi về tổng đài  8188

Loading...

  Đang tải danh sách...

Tìm thấy tổng số 62341 hồ sơ

#
Số hồ sơ
Thủ tục thực hiện
Người nộp
Tình trạng hồ sơ
1
000.00.21.H01-191231-0088
(Nộp online)
 • - Về việc: 44a - Chuyển nhượng, chuyển đổi hoặc tặng cho quyền sử dụng đất, quyền sử hữu tài sản gắn liền với đất đối với hộ gia đình, cá nhân, người Việt nam định cư ở nước ngoài (đổi giấy - trích lục)
 • VĂNG THÀNH VƯƠNG (351529285)
 • - Ngày nộp: 31/12/2019 16:30:32
 • - Ngày tiếp nhận: 31/12/2019 16:30:32
 • - Ngày dự kiến trả: 22/01/2020 17:00:00
 • - Ngày có kết quả: 31/12/2019 16:30:48
  Hồ sơ liên thông trục ESB với trạng thái: Đã hoàn trả. Đơn vị xử lý: Đang ở Văn phòng Đăng ký Đất đai
2
000.39.21.H01-191231-0045
 • - Về việc: Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
 • ĐỖ VĂN TÚ EM
 • - Ngày nộp: 31/12/2019 16:15:13
 • - Ngày tiếp nhận: 31/12/2019 16:15:13
 • - Ngày dự kiến trả: 02/01/2020 16:15:13
 • - Ngày có kết quả: 31/12/2019 16:18:57
  - Hồ sơ 000.39.21.H01-191231-0045 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND Phường Mỹ Hòa
3
000.39.21.H01-191231-0044
 • - Về việc: Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
 • ĐỖ VĂN TÚ EM
 • - Ngày nộp: 31/12/2019 16:14:01
 • - Ngày tiếp nhận: 31/12/2019 16:14:01
 • - Ngày dự kiến trả: 02/01/2020 16:14:01
 • - Ngày có kết quả: 31/12/2019 16:18:57
  - Hồ sơ 000.39.21.H01-191231-0044 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND Phường Mỹ Hòa
4
000.39.21.H01-191231-0043
 • - Về việc: Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
 • ĐỖ VĂN TÙ EM
 • - Ngày nộp: 31/12/2019 16:12:54
 • - Ngày tiếp nhận: 31/12/2019 16:12:54
 • - Ngày dự kiến trả: 02/01/2020 16:12:54
 • - Ngày có kết quả: 31/12/2019 16:18:57
  - Hồ sơ 000.39.21.H01-191231-0043 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND Phường Mỹ Hòa
5
000.39.21.H01-191231-0042
 • - Về việc: Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
 • LƯU THANH SƠN
 • - Ngày nộp: 31/12/2019 16:11:49
 • - Ngày tiếp nhận: 31/12/2019 16:11:49
 • - Ngày dự kiến trả: 02/01/2020 16:11:49
 • - Ngày có kết quả: 31/12/2019 16:18:57
  - Hồ sơ 000.39.21.H01-191231-0042 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND Phường Mỹ Hòa
6
000.39.21.H01-191231-0041
 • - Về việc: Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
 • NGÔ THANH LAM
 • - Ngày nộp: 31/12/2019 16:10:01
 • - Ngày tiếp nhận: 31/12/2019 16:10:01
 • - Ngày dự kiến trả: 02/01/2020 16:10:01
 • - Ngày có kết quả: 31/12/2019 16:18:57
  - Hồ sơ 000.39.21.H01-191231-0041 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND Phường Mỹ Hòa
7
000.39.21.H01-191231-0040
 • - Về việc: Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
 • NGÔ THANH LAM
 • - Ngày nộp: 31/12/2019 16:08:17
 • - Ngày tiếp nhận: 31/12/2019 16:08:17
 • - Ngày dự kiến trả: 02/01/2020 16:08:17
 • - Ngày có kết quả: 31/12/2019 16:18:57
  - Hồ sơ 000.39.21.H01-191231-0040 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND Phường Mỹ Hòa
8
000.39.21.H01-191231-0039
 • - Về việc: Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
 • PHAN CÔNG KHANH
 • - Ngày nộp: 31/12/2019 16:07:17
 • - Ngày tiếp nhận: 31/12/2019 16:07:17
 • - Ngày dự kiến trả: 02/01/2020 16:07:17
 • - Ngày có kết quả: 31/12/2019 16:18:57
  - Hồ sơ 000.39.21.H01-191231-0039 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND Phường Mỹ Hòa
9
000.39.21.H01-191231-0038
 • - Về việc: Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
 • PHAN CÔNG KHANH
 • - Ngày nộp: 31/12/2019 16:05:56
 • - Ngày tiếp nhận: 31/12/2019 16:05:56
 • - Ngày dự kiến trả: 02/01/2020 16:05:56
 • - Ngày có kết quả: 31/12/2019 16:18:57
  - Hồ sơ 000.39.21.H01-191231-0038 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND Phường Mỹ Hòa
10
000.39.21.H01-191231-0037
 • - Về việc: Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
 • NGUYỄN HOÀNG TUẤN
 • - Ngày nộp: 31/12/2019 16:05:07
 • - Ngày tiếp nhận: 31/12/2019 16:05:07
 • - Ngày dự kiến trả: 02/01/2020 16:05:07
 • - Ngày có kết quả: 31/12/2019 16:18:57
  - Hồ sơ 000.39.21.H01-191231-0037 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND Phường Mỹ Hòa
11
000.39.21.H01-191231-0036
 • - Về việc: Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
 • NGUYỄN HOÀNG TUẤN
 • - Ngày nộp: 31/12/2019 16:04:04
 • - Ngày tiếp nhận: 31/12/2019 16:04:04
 • - Ngày dự kiến trả: 02/01/2020 16:04:04
 • - Ngày có kết quả: 31/12/2019 16:18:57
  - Hồ sơ 000.39.21.H01-191231-0036 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND Phường Mỹ Hòa
12
000.39.21.H01-191231-0035
 • - Về việc: Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
 • NGUYỄN HOÀNG TUẤN
 • - Ngày nộp: 31/12/2019 16:03:28
 • - Ngày tiếp nhận: 31/12/2019 16:03:28
 • - Ngày dự kiến trả: 02/01/2020 16:03:28
 • - Ngày có kết quả: 31/12/2019 16:18:57
  - Hồ sơ 000.39.21.H01-191231-0035 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND Phường Mỹ Hòa
13
000.39.21.H01-191231-0034
 • - Về việc: Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
 • NGUYỄN THỊ NĂM
 • - Ngày nộp: 31/12/2019 16:02:19
 • - Ngày tiếp nhận: 31/12/2019 16:02:19
 • - Ngày dự kiến trả: 02/01/2020 16:02:19
 • - Ngày có kết quả: 31/12/2019 16:18:57
  - Hồ sơ 000.39.21.H01-191231-0034 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND Phường Mỹ Hòa
14
000.39.21.H01-191231-0033
 • - Về việc: Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
 • THÁI HOÀNG PHÚC
 • - Ngày nộp: 31/12/2019 16:01:33
 • - Ngày tiếp nhận: 31/12/2019 16:01:33
 • - Ngày dự kiến trả: 02/01/2020 16:01:33
 • - Ngày có kết quả: 31/12/2019 16:18:57
  - Hồ sơ 000.39.21.H01-191231-0033 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND Phường Mỹ Hòa
15
000.39.21.H01-191231-0032
 • - Về việc: Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
 • LÊ NGỌC ĐÀO
 • - Ngày nộp: 31/12/2019 16:00:18
 • - Ngày tiếp nhận: 31/12/2019 16:00:18
 • - Ngày dự kiến trả: 02/01/2020 16:00:18
 • - Ngày có kết quả: 31/12/2019 16:18:57
  - Hồ sơ 000.39.21.H01-191231-0032 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND Phường Mỹ Hòa