Mức độ 4  Đề nghị miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh, sinh viên

Ký hiệu thủ tục: GDDT_62
Lượt xem: 45
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

Cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông; cơ sở giáo dục nghề nghiệp; cơ sở giáo dục đại học công lập.

Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo
Cách thức thực hiện

 

  • Trực tiếp
Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết

    Trực tiếp

  • 343


     
Ðối tượng thực hiện Tổ chức
Kết quả thực hiện


  • Kinh phí hỗ trợ chi phí học tập được cấp không quá 9 tháng/năm học và chi trả 2 lần trong năm: Lần 1 chi trả 4 tháng vào tháng 10 hoặc tháng 11; Lần 2 chi trả 5 tháng vào tháng 3 hoặc tháng 4


Lệ phí


Không


Phí


`


Căn cứ pháp lý  • ửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 - 2021 Số: 145/2018/NĐ-CP
yuyuy

  • yuyuy

Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
0 Phụ lục.doc Bản chính: 1 Bản sao: 1

File mẫu:

11