Mức độ 4  Xin học lại tại trường khác đối với học sinh trung học

Ký hiệu thủ tục: GDDT24
Lượt xem: 171
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

Sở GDĐT An Giang

Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo
Cách thức thực hiện

Tại Trụ sở cơ quan hành chính; Việc xin học lại được thực hiện trong thời gian hè trước khi khai giảng năm học mới.

 • Trực tiếp
Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết

  Trực tiếp

 • 1


  Tại Trụ sở cơ quan hành chính; Việc xin học lại được thực hiện trong thời gian hè trước khi khai giảng năm học mới.
Ðối tượng thực hiện Cá nhân
Kết quả thực hiện


 • Cho phép học sinh học lại.


Lệ phí


Không


Phí


`


Căn cứ pháp lý • Về việc ban hành Quy định chuyển trường và tiếp nhận học sinh học tại các trường trung học cơ sở và trung học phổ thông Số: 51/2002/QĐ-BGDĐT
 • Trường hợp xin học lại vào lớp đầu cấp trung học phổ thông: Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo xem xét, quyết định trên cơ sở kết quả thi tuyển hoặc xét tuyển của học sinh trước khi nghỉ học.

 • Trường hợp xin học lại tại trường khác: Hồ sơ bổ sung và thủ tục thực hiện như đối với học sinh chuyển trường.

 • Trường hợp xin học lại tại trường cũ: Hiệu trưởng nhà trường cho phép nhập học sau khi đã kiểm tra hồ sơ.

Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
Bản sao giấy khai sinh.   Bản chính: 0 Bản sao: 1
Bằng tốt nghiệp cấp học dưới (bản công chứng).   Bản chính: 0 Bản sao: 1
Giấy xác nhận của chính quyền địa phương nơi cư trú về việc chấp hành chính sách và pháp luật của nhà nước.   Bản chính: 1 Bản sao: 0
Học bạ của lớp hoặc cấp học đó học (bản chính).   Bản chính: 1 Bản sao: 0
Đơn xin học lại học sinh ký.   Bản chính: 1 Bản sao: 0

File mẫu:

Học sinh xin học lại sau thời gian nghỉ nhưng còn trong độ tuổi quy định của từng cấp học.