Tìm thấy 2789 thủ tục

Mức độ 3
Cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự (thực hiện tại cấp huyện)
Mức độ 2
Xác nhận hoạt động dịch vụ bảo vệ thực vật
Mức độ 2
Thủ tục cấp số và gắn biển số nhà
Mức độ 2
Thủ tục xác nhận đơn xin việc
Mức độ 2
Sáp nhập, chia, tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập
Mức độ 2
Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục trở lại
Mức độ 2
Thủ tục thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục
Mức độ 2
Thủ tục sáp nhập, chia tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục
Mức độ 2
Thủ tục giải thể hoạt động nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục
Mức độ 2
Công nhận trường tiểu học đạt mức chất lượng tối thiểu
Mức độ 2
Cấp giấy phép, gia hạn giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm đối với cấp trung học cơ sở
Mức độ 2
Thủ tục giải quyết kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà thầu
Mức độ 2
Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp phương tiện thay đổi tên, tính năng kỹ thuật
Mức độ 2
Tạm ngừng hoạt động của hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã
Loading...