Tìm thấy 536 thủ tục

Một phần (Trực tuyến)
Thủ tục cấp Giấy phép điều chỉnh Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke (do cơ quan quản lý nhà nước về văn hóa cấp huyện cấp)
Một phần (Trực tuyến)
Thủ tục cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke (do cơ quan quản lý nhà nước về văn hóa cấp huyện cấp)
Một phần (Trực tuyến)
Thủ tục công nhận lại Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị
Một phần (Trực tuyến)
Thủ tục công nhận lại Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới
Một phần (Trực tuyến)
Thủ tục công nhận lần đầu Cơ quan đạt chuẩn văn hóa, Đơn vị đạt chuẩn văn hóa, Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa
Một phần (Trực tuyến)
Thủ tục công nhận lần đầu Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị
Một phần (Trực tuyến)
Thủ tục công nhận lần đầu Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới
Toàn trình
Thủ tục thông báo tổ chức lễ hội cấp xã
Một phần (Trực tiếp)
Hỗ trợ hộ kinh doanh có đăng ký kinh doanh và có trong danh bạ của cơ quan thuế gặp khó khăn do đại dịch COVID-19
Một phần (Trực tiếp)
Hỗ trợ hộ kinh doanh có đăng ký kinh doanh và có trong danh bạ của cơ quan thuế gặp khó khăn do đại dịch COVID-19
Một phần (Trực tiếp)
Hỗ trợ người lao động chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp do đại dịch COVID-19
Loading...