Tìm thấy 87 thủ tục

Mức độ 2
Đề nghị được kinh doanh dịch vụ tư vấn du học trở lại
Mức độ 2
Cấp học bổng và hỗ trợ kinh phí mua phương tiện, đồ dùng học tập dùng riêng cho người khuyết tật học tại các cơ sở giáo dục
Mức độ 2
Hỗ trợ học tập đối với học sinh trung học phổ thông các dân tộc thiểu số rất ít người
Mức độ 4
Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc
Mức độ 3
Chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ
Mức độ 3
Công nhận văn bằng tốt nghiệp các cấp học phổ thông do cơ sở nước ngoài cấp
Mức độ 4
Đăng ký dự thi cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin
Mức độ 4
Xét tuyển sinh vào trường PTDTNT
Mức độ 2
Đăng ký xét tuyển đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng, tuyển sinh trung cấp nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy
Mức độ 2
Phúc khảo bài thi trung học phổ thông quốc gia
Mức độ 2
Đặc cách tốt nghiệp trung học phổ thông
Mức độ 2
Đăng ký dự thi trung học phổ thông quốc gia
Loading...