Tìm thấy 13 thủ tục

Một phần (Trực tuyến)
Cấp giấy phép hoạt động bán lẻ điện đến cấp điện áp 0,4kV tại địa phương
Một phần (Trực tuyến)
Cấp giấy phép hoạt động phát điện đối với nhà máy điện có quy mô công suất dưới 03MW đặt tại địa phương
Một phần (Trực tuyến)
Cấp giấy phép hoạt động phân phối điện đến cấp điện áp 35 kV tại địa phương
Một phần (Trực tuyến)
Cấp giấy phép hoạt động tư vấn chuyên ngành điện thuộc thẩm quyền cấp của địa phương
Toàn trình
Cấp lại thẻ an toàn điện
Toàn trình
Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động bán lẻ điện đến cấp điện áp 0,4kV tại địa phương
Toàn trình
Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động phát điện đối với nhà máy điện có quy mô công suất dưới 03MW đặt tại địa phương
Toàn trình
Cấp Sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động phân phối điện đến cấp điện áp 35 kV tại địa phương
Toàn trình
Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động tư vấn chuyên ngành điện thuộc thẩm quyền cấp của địa phương
Toàn trình
Cấp thẻ Kiểm tra viên điện lực cho các đối tượng thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương
Toàn trình
Cấp thẻ Kiểm tra viên điện lực cho các đối tượng thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương trường hợp thẻ bị mất hoặc bị hỏng thẻ
Toàn trình
Huấn luyện và cấp mới thẻ an toàn điện
Toàn trình
Huấn luyện và cấp sửa đổi, bổ sung thẻ an toàn điện
Loading...