Tìm thấy 2789 thủ tục

Mức độ 4
Cấp lại, đổi, điều chỉnh thông tin trên sổ BHXH, thẻ BHYT
Mức độ 4
Thanh toán trực tiếp chi phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT
Mức độ 4
Giải quyết hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 91/2000/QĐ-TTg, Quyết định số 613/QĐ-TTg
Mức độ 4
Giải quyết điều chỉnh, hủy quyết định, chấm dứt hưởng BHXH
Mức độ 4
Giải quyết chuyển hưởng sang địa bàn khác đối với người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng, người hưởng chế độ TNLĐ, BNN một lần, chế độ tử tuất một lần và người chờ hưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng
Mức độ 4
Giải quyết hưởng tiếp lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng đối với người chấp hành xong hình phạt tù, người xuất cảnh trái phép trở về nước định cư hợp pháp, người được Tòa án hủy quyết định tuyên bố mất tích
Mức độ 4
Giải quyết hưởng chế độ tử tuất
Mức độ 4
Giải quyết hưởng trợ cấp nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp
Mức độ 4
Giải quyết hưởng chế độ thai sản
Mức độ 4
Giải quyết hưởng chế độ ốm đau
Mức độ 3
Giải quyết hưởng trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu theo QĐ52/2013/QĐ-TTg
Mức độ 3
Giải quyết hưởng trợ cấp một lần đối với người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng ra nước ngoài để định cư và công dân nước ngoài đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng không còn cư trú ở Việt Nam
Mức độ 3
Giải quyết hưởng BHXH một lần
Mức độ 2
Thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế
Mức độ 2
Khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế
Loading...