Đặt câu hỏi

Đặt câu hỏi dành cho cá nhân hoặc tổ chức.

Thủ tục hỏi Chi tiết

Mức độ 4 Cấp lại, đổi, điều chỉnh thông tin trên sổ BHXH, thẻ BHYT

Cơ quan giải quyết Bảo hiểm Xã hội
Lĩnh vực Cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế

Loading...