Tìm thấy 1616 thủ tục

#
Tên thủ tục
Mức độ
Cơ quan
Lĩnh vực
Mức độ 4
1
Chấm dứt hoạt động Trung tâm hòa giải thương mại trong trường hợp Trung tâm hòa giải thương mại tự chấm dứt hoạt động
Mức độ 4
Sở Tư pháp
Hòa giải thương mại
Mức độ 4
2
Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện của tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam trong trường hợp chi nhánh, văn phòng đại diện chấm dứt hoạt động theo quyết định của tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài hoặc tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện tại Việt Nam chấm dứt hoạt động ở nước ngoài
Mức độ 4
Sở Tư pháp
Hòa giải thương mại
Mức độ 4
3
Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động Trung tâm hòa giải thương mại, chi nhánh Trung tâm hòa giải thương mại, Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam
Mức độ 4
Sở Tư pháp
Hòa giải thương mại
Mức độ 4
4
Thủ tục thay đổi tên gọi trong Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm hòa giải thương mại
Mức độ 4
Sở Tư pháp
Hòa giải thương mại
Mức độ 4
5
Thủ tục đăng ký hoạt động của Chi nhánh Trung tâm hòa giải thương mại
Mức độ 4
Sở Tư pháp
Hòa giải thương mại
Mức độ 4
6
Đăng ký hoạt động Trung tâm hòa giải thương mại sau khi được Bộ Tư pháp cấp Giấy phép thành lập; đăng ký hoạt động Trung tâm hòa giải thương mại khi thay đổi địa chỉ trụ sở của Trung tâm hòa giải thương mại từ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương này sang tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương khác
Mức độ 4
Sở Tư pháp
Hòa giải thương mại
Mức độ 4
7
Đăng ký hoạt động của chi nhánh tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam sau khi được Bộ Tư pháp cấp Giấy phép thành lập; đăng ký hoạt động của chi nhánh tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam khi thay đổi địa chỉ trụ sở từ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương này sang tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương khác
Mức độ 4
Sở Tư pháp
Hòa giải thương mại
Mức độ 4
8
Đăng ký làm hòa giải viên thương mại vụ việc
Mức độ 4
Sở Tư pháp
Hòa giải thương mại
Mức độ 4
9
Đăng ký dự thi cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin
Mức độ 4
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
Mức độ 3
10
Chuyển đổi nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non tư thục do nhà đầu tư trong nước đầu tư sang nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non tư thục hoạt động không vì lợi nhuận
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
Mức độ 3
11
Chuyển đổi trường tiểu học tư thục, trường trung học cơ sở tư thục và trường phổ thông tư thục có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là trung học cơ sở do nhà đầu tư trong nước đầu tư sang trường phổ thông tư thục hoạt động không vì lợi nhuận
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
Mức độ 3
12
Công nhận xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
Mức độ 3
13
Cấp học bổng và hỗ trợ kinh phí mua phương tiện, đồ dùng học tập dùng riêng cho người khuyết tật học tại các cơ sở giáo dục
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
Mức độ 3
14
Hỗ trợ học tập đối với trẻ mẫu giáo, học sinh tiểu học, học sinh trung học cơ sở, sinh viên các dân tộc thiểu số rất ít người
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
Mức độ 3
15
Hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em mẫu giáo
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân