Hệ thống bắt số trên màn hình cảm ứng
Vui lòng bắt số theo đúng lĩnh vực cần nộp hồ sơ, xin cám ơn!
HỆ THỐNG BỐC SỐ TRÊN MÀN HÌNH CẢM ỨNG
Hết thời gian nộp hồ sơ
Quý khách vui lòng quay lại sau!
Buổi sáng từ 06:15 đến 11:00 , Buổi chiều từ 13:00 đến 17:00
Sản phẩm của VNPT