Xin chào, mời bạn nhập câu hỏi tại đây !

CƠ QUAN THỰC HIỆN


Tìm thấy 1612 thủ tục
Hiển thị dòng/trang
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ quan Lĩnh vực
16 1.008951.000.00.00.H01 Một phần
(Trực
tuyến)
Hỗ trợ đối với giáo viên mầm non làm việc tại cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư thục ở địa bàn có khu công nghiệp Cấp Quận/huyện Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
17 1.005143.000.00.00.H01_H Một phần
(Trực
tuyến)
Phê duyệt việc dạy và học bằng tiếng nước ngoài Cấp Quận/huyện Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
18 1.005097.000.00.00.H01 Một phần
(Trực
tuyến)
Quy trình đánh giá, xếp loại Cộng đồng học tập cấp xã Cấp Quận/huyện Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
19 1.006445.000.00.00.H01 Một phần
(Trực
tuyến)
Sáp nhập, chia, tách trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ Cấp Quận/huyện Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
20 1.008950.000.00.00.H01 Một phần
(Trực
tuyến)
Trợ cấp đối với trẻ em mầm non là con công nhân, người lao động làm việc tại khu công nghiệp Cấp Quận/huyện Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
21 1.002407.000.00.00.H01_H Một phần
(Trực
tuyến)
Xét, cấp học bổng chính sách Cấp Quận/huyện Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
22 1.004438.000.00.00.H01 Một phần
(Trực
tuyến)
Xét, duyệt chính sách hỗ trợ đối với học sinh bán trú đang học tại các trường tiểu học, trung học cở sở ở xã, thôn đặc biệt khó khăn Cấp Quận/huyện Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
23 1.005359.000.00.00.H01 Toàn trình Cho phép trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập hoạt động trở lại Sở Giáo dục và Đào tạo Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở khác
24 1.003734.000.00.00.H01 Toàn trình Đăng ký dự thi cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin Sở Giáo dục và Đào tạo Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở khác
25 1.005195.000.00.00.H01 Một phần
(Trực
tuyến)
Cho phép trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập hoạt động giáo dục Sở Giáo dục và Đào tạo Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở khác
26 1.005049.000.00.00.H01 Một phần
(Trực
tuyến)
Cho phép trung tâm ngoại ngữ, tin học hoạt động giáo dục Sở Giáo dục và Đào tạo Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở khác
27 1.005025.000.00.00.H01 Một phần
(Trực
tuyến)
Cho phép trung tâm ngoại ngữ, tin học hoạt động giáo dục trở lại Sở Giáo dục và Đào tạo Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở khác
28 1.005008.000.00.00.H01 Một phần
(Trực
tuyến)
Cho phép trường trung học phổ thông chuyên hoạt động giáo dục Sở Giáo dục và Đào tạo Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở khác
29 1.004988.000.00.00.H01 Một phần
(Trực
tuyến)
Cho phép trường trung học phổ thông chuyên hoạt động trở lại Sở Giáo dục và Đào tạo Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở khác
30 1.005061.000.00.00.H01 Một phần
(Trực
tuyến)
Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học Sở Giáo dục và Đào tạo Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở khác