Xin chào, mời bạn nhập câu hỏi tại đây !

CƠ QUAN THỰC HIỆN


Tìm thấy 1612 thủ tục
Hiển thị dòng/trang
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ quan Lĩnh vực
1606 2.000981.000.00.00.H01 Toàn trình Kiểm dịch y tế đối với hàng hóa Sở Y tế Y tế dự phòng
1607 2.000993.000.00.00.H01 Toàn trình Kiểm dịch y tế đối với phương tiện vận tải Sở Y tế Y tế dự phòng
1608 1.000844.000.00.00.H01 Toàn trình Thông báo hoạt động đối với tổ chức tư vấn về phòng, chống HIV/AIDS Sở Y tế Y tế dự phòng
1609 1.001386.000.00.00.H01 Toàn trình Xác định trường hợp được bồi thường do xảy ra tai biến trong tiêm chủng Sở Y tế Y tế dự phòng
1610 1.006431.000.00.00.H01 Toàn trình Điều chỉnh giấy chứng nhận đủ điều kiện xét nghiệm khẳng định các trường hợp HIV dương tính thuộc thẩm quyền của Sở Y tế Sở Y tế Y tế dự phòng
1611 1.003468.000.00.00.H01 Toàn trình Đăng ký tham gia điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện đối với người nghiện chất dạng thuốc phiện trong các cơ sở trại giam, trại tạm giam, cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng Sở Y tế Y tế dự phòng
1612 1.003481.000.00.00.H01 Toàn trình Đăng ký tham gia điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện đối với người nghiện chất dạng thuốc phiện đang cư trú tại cộng đồng Sở Y tế Y tế dự phòng