Xin chào, mời bạn nhập câu hỏi tại đây !

CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

THỐNG KÊ SỞ NGÀNH, HUYỆN, THỊ, XÃ, THÀNH PHỐ TỈNH AN GIANG

Bộ thủ tục của UBND huyện Tịnh Biên


Tìm thấy 190 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
16 1.003057.000.00.00.H01_X Thực hiện chế độ ưu đãi trong giáo dục đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ Người có công
17 1.000078.000.00.00.H01_X Thông báo khai báo vũ khí thô sơ tại Công an xã, phường, thị trấn Quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ
18 1.000253.000.00.00.H01_X Khai báo tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam bằng Phiếu khai báo tạm trú Quản lý xuất, nhập cảnh
19 1.004492.000.00.00.H01 Thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở khác
20 1.000489.000.00.00.H01_X Công nhận hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo trong năm Bảo trợ xã hội
21 1.000894.000.00.00.H01_X Thủ tục đăng ký kết hôn Hộ tịch
22 2.000986.000.00.00.H01 Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi Hộ tịch
23 2.001263.000.00.00.H01 Đăng ký việc nuôi con nuôi trong nước Nuôi con nuôi
24 1.000506.000.00.00.H01_X Công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo phát sinh trong năm Bảo trợ xã hội
25 1.001022.000.00.00.H01_X Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con Hộ tịch
26 2.001255.000.00.00.H01 Đăng ký lại việc nuôi con nuôi trong nước Nuôi con nuôi
27 1.004485.000.00.00.H01 Sáp nhập, chia, tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở khác
28 2.000602.000.00.00.H01_X Xác nhận hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2016-2020 thuộc diện đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế Bảo trợ xã hội
29 1.000689.000.00.00.H01_X Thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con Hộ tịch
30 1.003005.000.00.00.H01 Giải quyết việc người nước ngoài cư trú ở khu vực biên giới nước láng giềng nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi Nuôi con nuôi