Xin chào, mời bạn nhập câu hỏi tại đây !

CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

THỐNG KÊ SỞ NGÀNH, HUYỆN, THỊ, XÃ, THÀNH PHỐ TỈNH AN GIANG

Bộ thủ tục của UBND Thành phố Long Xuyên


Tìm thấy 597 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
76 2.000633.000.00.00.H01 Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Lưu thông hàng hóa trong nước
77 2.001375.000.00.00.H01_H Thủ tục cấp giấy giới thiệu đi thăm viếng mộ liệt sĩ và hỗ trợ thăm viếng mộ liệt sĩ Người có công
78 2.001378.000.00.00.H01_H Thủ tục hỗ trợ người có công đi làm phương tiện, dụng cụ trợ giúp chỉnh hình; đi điều trị phục hồi chức năng Người có công
79 1.004644.000.00.00.H01 Thủ tục công nhận lại Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới Văn hóa cơ sở
80 1.004646.000.00.00.H01 Thủ tục công nhận lần đầu Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới Văn hóa cơ sở
81 1.004648.000.00.00.H01 Thủ tục công nhận lần đầu Cơ quan đạt chuẩn văn hóa, Đơn vị đạt chuẩn văn hóa, Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa Văn hóa cơ sở
82 1.004831.000.00.00.H01_H Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
83 1.005099.000.00.00.H01 Chuyển trường đối với học sinh tiểu học Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
84 1.001639.000.00.00.H01 Giải thể trường tiểu học (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường tiểu học) Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
85 1.003702.000.00.00.H01 Hỗ trợ học tập đối với trẻ mẫu giáo, học sinh tiểu học, học sinh trung học cơ sở, sinh viên các dân tộc thiểu số rất ít người Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở khác
86 1.004438.000.00.00.H01 Xét, duyệt chính sách hỗ trợ đối với học sinh bán trú đang học tại các trường tiểu học, trung học cở sở ở xã, thôn đặc biệt khó khăn Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở khác
87 1.004439.000.00.00.H01 Thành lập trung tâm học tập cộng đồng Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở khác
88 1.004442.000.00.00.H01 Thành lập trường trung học cơ sở công lập hoặc cho phép thành lập trường trung học cơ sở tư thục Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở khác
89 1.004444.000.00.00.H01 Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động giáo dục Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở khác
90 1.004475.000.00.00.H01 Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động trở lại Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở khác