Xin chào, mời bạn nhập câu hỏi tại đây !

CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

THỐNG KÊ SỞ NGÀNH, HUYỆN, THỊ, XÃ, THÀNH PHỐ TỈNH AN GIANG

Bộ thủ tục của UBND Thành phố Long Xuyên


Tìm thấy 597 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
31 2.000986.000.00.00.H01 Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi Hộ tịch
32 KD02 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh Kinh doanh (2688 - Thành lập và hoạt động của Doanh nghiệp)
33 1.003337.000.00.00.H01_X Thủ tục ủy quyền hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi Người có công
34 2.001263.000.00.00.H01 Đăng ký việc nuôi con nuôi trong nước Nuôi con nuôi
35 2.001786.000.00.00.H01 Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử
36 1.003141.000.00.00.H01 Thẩm định đồ án, đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp huyện Quy hoạch xây dựng, kiến trúc
37 1.000506.000.00.00.H01_X Công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo phát sinh trong năm Bảo trợ xã hội
38 1.001022.000.00.00.H01 Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con Hộ tịch
39 KD03 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh Kinh doanh (2688 - Thành lập và hoạt động của Doanh nghiệp)
40 2.001255.000.00.00.H01 Đăng ký lại việc nuôi con nuôi trong nước Nuôi con nuôi
41 2.001884.000.00.00.H01 Sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử
42 2.000602.000.00.00.H01_X Thủ tục Xác nhận hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2016-2020 thuộc diện đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế Bảo trợ xã hội
43 1.004485.000.00.00.H01 Sáp nhập, chia, tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập Giáo dục và Đào tạo
44 1.000689.000.00.00.H01 Thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con Hộ tịch
45 KD04 Tạm ngừng hoạt động hộ kinh doanh Kinh doanh (2688 - Thành lập và hoạt động của Doanh nghiệp)