CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

THỐNG KÊ SỞ NGÀNH, HUYỆN, THỊ, XÃ, THÀNH PHỐ TỈNH AN GIANG

Bộ thủ tục của UBND huyện Châu Thành


Tìm thấy 389 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
16 KD05 Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh Kinh doanh (2688 - Thành lập và hoạt động của Doanh nghiệp)
17 1.004494.000.00.00.H01 Thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ công lập hoặc cho phép thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ dân lập, tư thục Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở khác
18 2.001837.000.00.00.H01 Sáp nhập, chia, tách trường phổ thông dân tộc bán trú Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở khác
19 1.002989 Thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất Đất đai
20 1.003103.000.00.00.H01 Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện) Gia đình
21 1.003140.000.00.00.H01 Thủ tục cấp Giấy Chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện) Gia đình
22 1.003185.000.00.00.H01 Thủ tục đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện) Gia đình
23 1.003226.000.00.00.H01 Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện) Gia đình
24 2.001261.000.00.00.H01 Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai Dầu khí
25 2.001270.000.00.00.H01 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai Dầu khí
26 2.001283.000.00.00.H01 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai Dầu khí
27 2.000162.000.00.00.H01 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá Lưu thông hàng hóa trong nước
28 2.000620.000.00.00.H01 Cấp Giấy phép bán lẻ rượu Lưu thông hàng hóa trong nước
29 2.001240.000.00.00.H01 Cấp lại Cấp Giấy phép bán lẻ rượu Lưu thông hàng hóa trong nước
30 1.001279.000.00.00.H01 Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Lưu thông hàng hóa trong nước