Xin chào, mời bạn nhập câu hỏi tại đây !

CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

THỐNG KÊ SỞ NGÀNH, HUYỆN, THỊ, XÃ, THÀNH PHỐ TỈNH AN GIANG

Bộ thủ tục của UBND huyện Châu Thành


Tìm thấy 389 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 1.003645.000.00.00.H01 Thủ tục đăng ký tổ chức lễ hội cấp huyện Lễ hội
2 1.005092.000.00.00.H01_H Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc Hệ thống văn bằng, chứng chỉ
3 KD01 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Kinh doanh (2688 - Thành lập và hoạt động của Doanh nghiệp)
4 2.001885.000.00.00.H01 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử
5 TDKT11 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về khen thưởng cho gia đình Thi đua khen thưởng
6 1.000933.000.00.00.H01 Thủ tục xét tặng Giấy khen Khu dân cư văn hóa Văn hóa cơ sở
7 2.000440.000.00.00.H01 Thủ tục xét tặng danh hiệu Khu dân cư văn hóa hàng năm Văn hóa cơ sở
8 1.004946.000.00.00.H01_H Áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi trường hoặc người gây tổn hại cho trẻ em Bảo vệ chăm sóc trẻ em
9 KD02 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh Kinh doanh (2688 - Thành lập và hoạt động của Doanh nghiệp)
10 2.001786.000.00.00.H01 Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử
11 1.003141.000.00.00.H01 Thẩm định đồ án, đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp huyện Quy hoạch xây dựng, kiến trúc
12 KD03 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh Kinh doanh (2688 - Thành lập và hoạt động của Doanh nghiệp)
13 2.001884.000.00.00.H01 Sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử
14 KD04 Tạm ngừng hoạt động hộ kinh doanh Kinh doanh (2688 - Thành lập và hoạt động của Doanh nghiệp)
15 2.001880.000.00.00.H01 Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử