Xin chào, mời bạn nhập câu hỏi tại đây !

CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

THỐNG KÊ SỞ NGÀNH, HUYỆN, THỊ, XÃ, THÀNH PHỐ TỈNH AN GIANG

Bộ thủ tục của UBND huyện Châu Thành


Tìm thấy 352 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực
31 1.003702.000.00.00.H01 Hỗ trợ học tập đối với trẻ mẫu giáo, học sinh tiểu học, học sinh trung học cơ sở, sinh viên các dân tộc thiểu số rất ít người Cấp Quận/Huyện Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
32 1.004438.000.00.00.H01 Xét, duyệt chính sách hỗ trợ đối với học sinh bán trú đang học tại các trường tiểu học, trung học cở sở ở xã, thôn đặc biệt khó khăn Cấp Quận/Huyện Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
33 1.005097.000.00.00.H01_H Đề nghị đánh giá, công nhận Cộng đồng học tập cấp xã Cấp Quận/Huyện Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
34 1.005106.000.00.00.H01 Công nhận xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ Cấp Quận/Huyện Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
35 1.004439.000.00.00.H01 Thành lập trung tâm học tập cộng đồng Cấp Quận/Huyện Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở khác
36 1.004515.000.00.00.H01 Giải thể trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập) Cấp Quận/Huyện Giáo dục mầm non
37 1.006390.000.00.00.H01 Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục Cấp Quận/Huyện Giáo dục mầm non
38 1.005099.000.00.00.H01 Chuyển trường đối với học sinh tiểu học Cấp Quận/Huyện Giáo dục tiểu học
39 1.001639.000.00.00.H01_H Giải thể trường tiểu học (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường tiểu học) Cấp Quận/Huyện Giáo dục tiểu học
40 1.004552.000.00.00.H01 Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục trở lại Cấp Quận/Huyện Giáo dục tiểu học
41 1.004555.000.00.00.H01 Thành lập trường tiểu học công lập, cho phép thành lập trường tiểu học tư thục Cấp Quận/Huyện Giáo dục tiểu học
42 1.004563.000.00.00.H01 Sáp nhập, chia, tách trường tiểu học Cấp Quận/Huyện Giáo dục tiểu học
43 2.001842.000.00.00.H01 Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục Cấp Quận/Huyện Giáo dục tiểu học
44 2.002481.000.00.00.H01_H Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở. Cấp Quận/Huyện Giáo dục trung học
45 1.004442.000.00.00.H01 Thành lập trường trung học cơ sở công lập hoặc cho phép thành lập trường trung học cơ sở tư thục Cấp Quận/Huyện Giáo dục trung học