CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 178 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
76 KCB013 Thủ tục cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở dịch vụ cấp cứu, hỗ trợ vận chuyển người bệnh Khám, chữa bệnh
77 DP14 Thủ tục cấp lại Giấy xác nhận nội dung thông tin thuốc Dược phẩm
78 GDYK14 Khám giám định để thực hiện chế độ tử tuất Giám định y khoa
79 KCB014 Thủ tục cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở dịch vụ chăm sóc sức khoẻ tại nhà Khám, chữa bệnh
80 DP15 Thủ tục điều chỉnh nội dung thông tin thuốc đã được cấp Giấy xác nhận Dược phẩm
81 GDYK15 Khám giám định lại đối với trường hợp tái phát tổn thương do tai nạn lao động Giám định y khoa
82 KCB015 Thủ tục cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở dịch vụ kính thuốc Khám, chữa bệnh
83 KCB016 Thủ tục cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở dịch vụ làm răng giả Khám, chữa bệnh
84 KCB017 Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở dịch vụ y tế thuộc thẩm quyền của Sở Y tế Khám, chữa bệnh
85 KCB018 Cấp giấy phép hoạt động đối với nhà hộ sinh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế Khám, chữa bệnh
86 KCB019 Thủ tục cấp giấy phép hoạt động đối với Phòng chẩn trị y học cổ truyền Khám, chữa bệnh
87 KCB020 Thủ tục cấp giấy phép hoạt động đối với phòng khám chẩn đoán hình ảnh, phòng X-Quang Khám, chữa bệnh
88 KCB021 Thủ tục cấp giấy phép hoạt động đối với Phòng xét nghiệm Khám, chữa bệnh
89 KCB022 Cấp giấy phép hoạt động đối với trạm xá, trạm y tế xã Khám, chữa bệnh
90 KCB023 Cấp giấy phép hoạt động đối với Bệnh xá thuộc lực lượng Công an nhân dân Khám, chữa bệnh