CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 178 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
16 DP03 Thủ tục điều chỉnh nội dung Chứng chỉ hành nghề dược Dược phẩm
17 GDYK03 Khám giám định lại bệnh nghề nghiệp tái phát Giám định y khoa
18 KCB003 Cấp lại chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam bị thu hồi chứng chỉ hành nghề theo quy định tại điểm c, d, đ, e và g Khoản 1 Điều 29 Luật khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế Khám, chữa bệnh
19 MP03 Điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm Mỹ Phẩm
20 TTB03 Công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế thuộc loại B, C, D Trang thiết bị và công trình y tế
21 YTDP03 Thủ tục chứng nhận kiểm tra và xử lý y tế hàng hóa, phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh Y tế dự phòng
22 ATVSTP004 Thủ tục đăng nội dung quảng cáo đối với các sản phẩm thuộc phạm vi quản lý của Sở Y tế An Giang: thực phẩm dinh dưỡng y học, thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt; sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ 36 tháng tuổi. An toàn vệ sinh thực phẩm
23 DP04 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược Dược phẩm
24 GDYK04 Khám giám định tổng hợp Giám định y khoa
25 KCB004 Cấp bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn trong chứng chỉ hành nghề thuộc thẩm quyền của Sở Y tế Khám, chữa bệnh
26 MP04 Cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo mỹ phẩm Mỹ Phẩm
27 YTDP04 Thủ tục chứng nhận kiểm tra y tế hàng hóa, tàu thuyền nhập cảnh, xuất cảnh Y tế dự phòng
28 ATVSTP05 Thủ tục cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm chức năng, thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm; nước khoáng thiên nhiên, nước uống đóng chai; dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế. An toàn vệ sinh thực phẩm
29 DP05 Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược Dược phẩm
30 GDYK05 Thủ tục giám định thương tật lần đầu tật đối với thương binh và người hưởng chính sách như thương binh Giám định y khoa