CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 123 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
31 NTBD04 Thủ tục thông báo tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp, người mẫu Biểu diễn nghệ thuật
32 HDDL04 Thủ tục cấp lại thẻ hướng dẫn viên du lịch Lữ hành
33 TL04 Thủ tục cấp lại Giấy phép tổ chức triển lãm do cá nhân nước ngoài tổ chức tại địa phương không vì mục đích thương mại Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm
34 TDTT04 Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao trong trường hợp bị mất hoặc hư hỏng Thể dục - thể thao
35 NTBD05 Thủ tục cấp giấy phép phê duyệt nội dung bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu cho các tổ chức thuộc địa phương Biểu diễn nghệ thuật
36 DSVH05 Thủ tục đăng ký di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia Di sản văn hóa
37 HDDL05 Thủ tục cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch tại điểm Lữ hành
38 TL05 Thông báo tổ chức triển lãm do tổ chức ở địa phương hoặc cá nhân tổ chức tại địa phương không vì mục đích thương mại Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm
39 NTBD06 Thủ tục cấp giấy phép tổ chức thi người đẹp, người mẫu trong phạm vi địa phương Biểu diễn nghệ thuật
40 DSVH06 Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề mua bán di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia Di sản văn hóa
41 NTDB07 Thủ tục chấp thuận địa điểm đăng cai vòng chung kết cuộc thi người đẹp, người mẫu Biểu diễn nghệ thuật
42 DSVH07 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh giám định cổ vật Di sản văn hóa
43 DSVH08 Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh giám định cổ vật Di sản văn hóa
44 TDTT09 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh hoạt động thể thao đối với môn Bơi, Lặn Thể dục - thể thao
45 DSVH10 Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề tu bổ di tích Di sản văn hóa