Xin chào, mời bạn nhập câu hỏi tại đây !

CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

THỐNG KÊ SỞ NGÀNH, HUYỆN, THỊ, XÃ, THÀNH PHỐ TỈNH AN GIANG

Bộ thủ tục của Sở Tư pháp


Tìm thấy 146 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
31 1.002010.000.00.00.H01 Thủ tục đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư Luật sư
32 2.002349.000.00.00.H01 Thủ tục Xác nhận công dân Việt Nam thường trú khu vực biên giới đủ điều kiện nhận trẻ em của nước láng giềng cư trú ở khu vực biên giới làm con nuôi Nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài
33 2.001680.000.00.00.H01 Thủ tục rút yêu cầu trợ giúp pháp lý của người được trợ giúp pháp lý Trợ giúp pháp lý
34 1.000588.000.00.00.H01 Thủ tục thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật, Chi nhánh Tư vấn pháp luật
35 2.002047.000.00.00.H01 Thủ tục thay đổi tên gọi trong Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm hòa giải thương mại Hòa giải thương mại
36 1.000061.000.00.00.H01 Miễn nhiệm công chứng viên (trường hợp bị miễn nhiệm) Công chứng
37 1.003688.000.00.00.H01 Thủ tục Đăng ký bảo lưu quyền sở hữu trong trường hợp mua bán tài sản gắn liền với đất có bảo lưu quyền sở hữu Đăng ký biện pháp bảo đảm
38 2.000568.000.00.00.H01 Thủ tục thay đổi, bổ sung lĩnh vực giám định của Văn phòng giám định tư pháp Giám định tư pháp
39 1.002153.000.00.00.H01 Thủ tục đăng ký hành nghề luật sư với tư cách cá nhân Luật sư
40 1.003976.000.00.00.H01 Thủ tục Giải quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài đối với trẻ em sống ở cơ sở nuôi dưỡng Nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài
41 1.008727.000.00.00.H01 Thủ tục thay đổi thành viên hợp danh của công ty hợp danh hoặc thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân của doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản Quản tài viên
42 2.002039.000.00.00.H01 Thủ tục nhập quốc tịch Việt Nam Quốc tịch
43 2.000587.000.00.00.H01 Thủ tục cấp thẻ cộng tác viên trợ giúp pháp lý Trợ giúp pháp lý
44 1.001071.000.00.00.H01 Thủ tục đăng ký tập sự hành nghề công chứng Công chứng
45 1.003625.000.00.00.H01 Thủ tục Đăng ký thay đổi nội dung biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất đã đăng ký Đăng ký biện pháp bảo đảm