Xin chào, mời bạn nhập câu hỏi tại đây !

CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

THỐNG KÊ SỞ NGÀNH, HUYỆN, THỊ, XÃ, THÀNH PHỐ TỈNH AN GIANG

Bộ thủ tục của Sở Tư pháp


Tìm thấy 146 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực
91 2.000894.000.00.00.H01 Miễn nhiệm giám định viên tư pháp Sở Tư pháp Giám định tư pháp
92 1.002181.000.00.00.H01 Thủ tục đăng ký hoạt động của chi nhánh, công ty luật nước ngoài Sở Tư pháp Luật sư
93 2.000840.000.00.00.H01 Thủ tục chấm dứt đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý Sở Tư pháp Trợ giúp pháp lý
94 1.002198.000.00.00.H01 Thủ tục thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh, công ty luật nước ngoài Sở Tư pháp Luật sư
95 1.008922.000.00.00.H01 Bổ nhiệm Thừa phát lại Sở Tư pháp Thừa phát lại
96 2.000592.000.00.00.H01 Thủ tục giải quyết khiếu nại về trợ giúp pháp lý Sở Tư pháp Trợ giúp pháp lý
97 1.002398.000.00.00.H01 Thủ tục đăng ký hoạt động của công ty luật Việt Nam chuyển đổi từ công ty luật nước ngoài Sở Tư pháp Luật sư
98 1.008923.000.00.00.H01 Miễn nhiệm Thừa phát lại (trường hợp được miễn nhiệm) Sở Tư pháp Thừa phát lại
99 2.000977.000.00.00.H01 Thủ tục lựa chọn, ký hợp đồng với Luật sư Sở Tư pháp Trợ giúp pháp lý
100 1.001756.000.00.00.H01 Đăng ký hành nghề và cấp Thẻ công chứng viên Sở Tư pháp Công chứng
101 1.008924.000.00.00.H01 Bổ nhiệm lại Thừa phát lại Sở Tư pháp Thừa phát lại
102 1.001799.000.00.00.H01 Thủ tục cấp lại Thẻ công chứng viên Sở Tư pháp Công chứng
103 1.001877.000.00.00.H01 Thủ tục thành lập Văn phòng công chứng Sở Tư pháp Công chứng
104 1.002384.000.00.00.H01 Thủ tục đăng ký hoạt động của chi nhánh của công ty luật nước ngoài tại Việt Nam Sở Tư pháp Luật sư
105 1.001248.000.00.00.H01 Thủ tục cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm trọng tài, Chi nhánh Trung tâm trọng tài, Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam Sở Tư pháp Trọng tài thương mại