Xin chào, mời bạn nhập câu hỏi tại đây !

CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

THỐNG KÊ SỞ NGÀNH, HUYỆN, THỊ, XÃ, THÀNH PHỐ TỈNH AN GIANG

Bộ thủ tục của Sở Giao thông Vận tải


Tìm thấy 124 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
76 2.002285.000.00.00.H01 Đăng ký khai thác tuyến Vận tải đường bộ
77 2.002289.000.00.00.H01 Cấp lại phù hiệu xe ô tô kinh doanh vận tải (kinh doanh vận tải hành khách: bằng xe ô tô theo tuyến cố định, bằng xe buýt theo tuyến cố định, bằng xe taxi, xe hợp đồng; kinh doanh vận tải hàng hóa: bằng công-ten-nơ, xe ô tô đầu kéo kéo rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc, xe ô tô tải kinh doanh vận tải hàng hóa thông thường và xe taxi tải) Vận tải đường bộ
78 TBHĐSLK Thông báo hợp đồng và số lượng khách Vận tải đường bộ
79 1.001023.000.00.00.H01 Cấp Giấy phép liên vận Việt Nam – Campuchia Vận tải đường bộ quốc tế VIỆT NAM – CAMPUCHIA
80 1.001577.000.00.00.H01 Gia hạn Giấy phép liên vận Campuchia –Việt Nam cho phương tiện của Campuchia tại Việt Nam Vận tải đường bộ quốc tế VIỆT NAM – CAMPUCHIA
81 1.004259.000.00.00.H01 Cấp lại Giấy phép vận tải thủy qua biên giới Việt Nam-Campuchia cho phương tiện Vận tải đường thủy
82 1.005021.000.00.00.H01 Phê duyệt quy trình vận hành, khai thác bến bến phà, bến khách ngang sông sử dụng phà một lưỡi chở hành khách và xe ô tô Vận tải đường thủy
83 1.002852.000.00.00.H01 Cấp lại Giấy phép liên vận Việt – Lào cho phương tiện Vận tải đường bộ quốc tế VIỆT NAM - LÀO
84 2.002286.000.00.00.H01 Cấp lại Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô khi có sự thay đổi liên quan đến nội dung của Giấy phép kinh doanh hoặc Giấy phép kinh doanh bị thu hồi, bị tước quyền sử dụng Vận tải đường bộ
85 2.002287.000.00.00.H01 Cấp lại Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô đối với trường hợp Giấy phép kinh doanh bị mất, bị hỏng Vận tải đường bộ
86 1.002771.000.00.00.H01 Phê duyệt phương án trục vớt tài sản chìm đắm Hàng hải
87 2.001802.000.00.00.H01 Chấp thuận vị trí đổ chất nạo vét trên bờ đối với hoạt động nạo vét trong vùng nước cảng biển và vùng nước đường thủy nội địa Hàng hải
88 2.001865.000.00.00.H01 Phê duyệt Phương án bảo đảm an toàn giao thông đối với hoạt động nạo vét trong vùng nước cảng biển, vùng nước đường thủy nội địa Hàng hải
89 1.001765.000.00.00.H01 Cấp Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe Đăng ký, cấp biển số xe máy chuyên dùng có tham gia giao thông
90 1.001777.000.00.00.H01 Cấp giấy phép đào tạo lái xe ô tô Cấp phép đào tạo, hoạt động trung tâm sát hạch, sát hạch cấp giấy phép lái xe