Xin chào, mời bạn nhập câu hỏi tại đây !

CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

THỐNG KÊ SỞ NGÀNH, HUYỆN, THỊ, XÃ, THÀNH PHỐ TỈNH AN GIANG

Bộ thủ tục của Sở Giao thông Vận tải


Tìm thấy 126 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
46 1.003930.000.00.00.H01 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện Đăng ký phương tiện thủy nội địa
47 2.001659.000.00.00.H01 Xóa Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện Đăng ký phương tiện thủy nội địa
48 2.001002.000.00.00.H01 Cấp Giấy phép lái xe quốc tế Giấy phép lái xe
49 VTDB11 Thủ tục ngừng khai thác tuyến xe buýt Vận tải đường bộ
50 VTDB12 Đăng ký logo xe Taxi, màu sơn đặc trưng xe buýt Vận tải đường bộ
51 CGPLX20 Thủ tục lập lại hồ sơ gốc lái xe Cấp phép đào tạo, hoạt động trung tâm sát hạch, sát hạch cấp giấy phép lái xe
52 1.004242.000.00.00.H01 Công bố lại hoạt động cảng thủy nội địa Công Bố Cảng Thuỷ Nội Địa
53 1.009456.000.00.00.H01 Công bố hoạt động cảng thủy nội địa Công Bố Cảng Thuỷ Nội Địa
54 1.001826.000.00.00.H01 Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng Đăng ký, cấp biển số xe máy chuyên dùng có tham gia giao thông
55 1.002007.000.00.00.H01 Di chuyển đăng ký xe máy chuyên dùng ở khác tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Đăng ký, cấp biển số xe máy chuyên dùng có tham gia giao thông
56 2.000872.000.00.00.H01 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng có thời hạn Đăng ký, cấp biển số xe máy chuyên dùng có tham gia giao thông
57 1.002835.000.00.00.H01 Cấp mới Giấy phép lái xe Cấp phép đào tạo, hoạt động trung tâm sát hạch, sát hạch cấp giấy phép lái xe
58 1.003135.000.00.00.H01 Cấp, cấp lại, chuyển đổi giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn Cơ sở dạy nghề, cấp đổi chứng nhận khả năng chuyên môn
59 1.003168.000.00.00.H01 Dự học,thi, kiểm tra để được cấp giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn Cơ sở dạy nghề, cấp đổi chứng nhận khả năng chuyên môn
60 2.001998.000.00.00.H01 Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ Điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa Cơ sở dạy nghề, cấp đổi chứng nhận khả năng chuyên môn