Xin chào, mời bạn nhập câu hỏi tại đây !

CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

THỐNG KÊ SỞ NGÀNH, HUYỆN, THỊ, XÃ, THÀNH PHỐ TỈNH AN GIANG

Bộ thủ tục của Sở Giao thông Vận tải


Tìm thấy 124 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
31 1.001919.000.00.00.H01 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký tạm thời xe máy chuyên dùng Vận tải đường bộ
32 2.000881.000.00.00.H01 Sang tên chủ sở hữu xe máy chuyên dùng trong cùng một tỉnh, thành phố Đăng ký, cấp biển số xe máy chuyên dùng có tham gia giao thông
33 1.005210.000.00.00.H01 Cấp lại Giấy phép đào tạo lái xe ô tô khi bị mất, bị hỏng, có sự thay đổi liên quan Cấp phép đào tạo, hoạt động trung tâm sát hạch, sát hạch cấp giấy phép lái xe
34 1.000344.000.00.00.H01 Phê duyệt phương án vận tải hàng hóa siêu trường hoặc hàng hóa siêu trọng trên đường thủy nội địa Vận tải đường thủy
35 1.004995.000.00.00.H01 Cấp giấy chứng nhận trung tâm sát hạch lái xe loại 3 đủ điều kiện hoạt động Cấp phép đào tạo, hoạt động trung tâm sát hạch, sát hạch cấp giấy phép lái xe
36 1.000583.000.00.00.H01 Gia hạn Chấp thuận thiết kế kỹ thuật và phương án tổ chức giao thông của nút giao đấu nối vào quốc lộ. đường đia phương Công trình đường bộ
37 1.004002.000.00.00.H01 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện nhưng không thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện Đăng ký phương tiện thủy nội địa
38 VTDB07 Thủ tục thông báo thay xe khai thác trên tuyến Vận tải đường bộ
39 1.001994.000.00.00.H01 Đăng ký xe máy chuyên dùng từ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác chuyển đến Đăng ký, cấp biển số xe máy chuyên dùng có tham gia giao thông
40 1.001061.000.00.00.H01 Cấp phép thi công nút giao đấu nối vào quốc lộ Công trình đường bộ
41 1.003970.000.00.00.H01 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện đồng thời thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện Đăng ký phương tiện thủy nội địa
42 VTDB08 Thủ tục thông báo ngừng khai thác tuyến Vận tải đường bộ
43 1.004987.000.00.00.H01 Cấp lại giấy chứng nhận Trung tâm sát hạch lái xe đủ điều kiện hoạt động Cấp phép đào tạo, hoạt động trung tâm sát hạch, sát hạch cấp giấy phép lái xe
44 VTDB09 Thủ tục thông báo giảm số chuyến xe chạy trên tuyến Vận tải đường bộ
45 CTDB10 Chấp thuận các hoạt động văn hóa (thể thao, diễu hành, lễ hội) trên đường tỉnh, đường đô thị trong địa bàn tỉnh hoặc trên nhiều hệ thống đường bộ (trừ quốc lộ hoặc trên nhiều hệ thống đường bộ trong đó có quốc lộ) Công trình đường bộ