Xin chào, mời bạn nhập câu hỏi tại đây !

CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

THỐNG KÊ SỞ NGÀNH, HUYỆN, THỊ, XÃ, THÀNH PHỐ TỈNH AN GIANG

Bộ thủ tục của tất cả cơ quan


Tìm thấy 68 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
46 1.010824.000.00.00.H01 Hưởng trợ cấp khi người có công đang hưởng trợ cấp ưu đãi từ trần Người có công
47 1.010825.000.00.00.H01 Bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt sĩ. Người có công
48 1.010826.000.00.00.H01 Sửa đổi, bổ sung thông tin cá nhân trong hồ sơ người có công Người có công
49 1.010827.000.00.00.H01 Di chuyển hồ sơ khi người hưởng trợ cấp ưu đãi thay đổi nơi thường trú Người có công
50 1.010828.000.00.00.H01 Cấp trích lục hoặc sao hồ sơ người có công với cách mạng Người có công
51 1.010829.000.00.00.H01 Di chuyển hài cốt liệt sĩ đang an táng tại nghĩa trang liệt sĩ đi nơi khác theo nguyện vọng của đại diện thân nhân hoặc người hưởng trợ cấp thờ cúng liệt sĩ Người có công
52 1.010830.000.00.00.H01 Di chuyển hài cốt liệt sĩ đang an táng ngoài nghĩa trang liệt sĩ về an táng tại nghĩa trang liệt sĩ theo nguyện vọng của đại diện thân nhân hoặc người hưởng trợ cấp thờ cúng liệt sĩ Người có công
53 1.010831.000.00.00.H01 Cấp giấy xác nhận thông tin về nơi liệt sĩ hy sinh. Người có công
54 2.001396.000.00.00.H01 Trợ cấp hàng tháng đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến Người có công
55 2.002307.000.00.00.H01 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với cựu chiến binh Người có công
56 2.002308.000.00.00.H01 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp Người có công
57 2.002307.000.00.00.H01_H Giải quyết chế độ mai táng phí đối với cựu chiến binh Người có công
58 2.002308.000.00.00.H01_H Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp Người có công
59 1.003351.000.00.00.H01_X Giải quyết hưởng chế độ ưu đãi đối với con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học Người có công
60 2.002308.000.00.00.H01_X Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp Người có công