Xin chào, mời bạn nhập câu hỏi tại đây !

CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

THỐNG KÊ SỞ NGÀNH, HUYỆN, THỊ, XÃ, THÀNH PHỐ TỈNH AN GIANG

Bộ thủ tục của tất cả cơ quan


Tìm thấy 81 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
46 1.003159.000.00.00.H01_H Thủ tục hỗ trợ, di chuyển hài cốt liệt sĩ Người có công
47 1.006779.000.00.00.H01_H Thủ tục giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ Người có công
48 1.002252.000.00.00.H01_X Thủ tục hưởng mai táng phí, trợ cấp một lần khi người có công với cách mạng từ trần Người có công
49 1.003423.000.00.00.H01_X Thủ tục giải quyết chế độ người có công giúp đỡ cách mạng Người có công
50 2.001157.000.00.00.H01_X Trợ cấp một lần đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến Người có công
51 1.002271.000.00.00.H01_X Thủ tục giải quyết trợ cấp tiền tuất hàng tháng cho thân nhân khi người có công từ trần Người có công
52 1.002305.000.00.00.H01_H Thủ tục giải quyết chế độ đối với thân nhân liệt sĩ Người có công
53 1.002519.000.00.00.H01_X Thủ tục giải quyết chế độ ưu đãi đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng Người có công
54 1.005387.000.00.00.H01_X Hồ sơ, thủ tục thực hiện chế độ trợ cấp một lần đối với thân nhân người hoạt động kháng chiến được tặng huân chương, huy chương chết trước ngày 01 tháng 01 năm 1995 mà chưa được hưởng chế độ ưu đãi. Người có công
55 2.001396.000.00.00.H01_X Trợ cấp hàng tháng đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến Người có công
56 1.002741.000.00.00.H01 Thủ tục xác nhận thương binh, người hưởng chính sách như thương binh đối với người bị thương không thuộc lực lượng công an, quân đội trong chiến tranh từ ngày 31/12/1991 trở về trước không còn giấy tờ Người có công
57 1.002745.000.00.00.H01 Thủ tục bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt sĩ Người có công
58 1.003025.000.00.00.H01 Thủ tục đính chính thông tin trên bia mộ liệt sĩ Người có công
59 1.003042.000.00.00.H01 Thủ tục lập Sổ theo dõi và cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình Người có công
60 1.003057.000.00.00.H01 Thủ tục thực hiện chế độ ưu đãi trong giáo dục đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ Người có công