Xin chào, mời bạn nhập câu hỏi tại đây !

CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

THỐNG KÊ SỞ NGÀNH, HUYỆN, THỊ, XÃ, THÀNH PHỐ TỈNH AN GIANG

Bộ thủ tục của tất cả cơ quan


Tìm thấy 81 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
31 1.002720.000.00.00.H01 Thủ tục giám định lại thương tật do vết thương cũ tái phát và điều chỉnh chế độ Người có công
32 NCC22 Thủ tục xác nhận đối với người hy sinh không thuộc lực lượng quân đội, công an Người có công
33 1.002363.000.00.00.H01_H Thủ tục giải quyết chế độ đối với Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến Người có công
34 1.002745.000.00.00.H01_H Thủ tục bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt sĩ Người có công
35 1.003423.000.00.00.H01_H Thủ tục giải quyết chế độ người có công giúp đỡ cách mạng Người có công
36 1.005387.000.00.00.H01_H Hồ sơ, thủ tục thực hiện chế độ trợ cấp một lần đối với thân nhân người hoạt động kháng chiến được tặng huân chương, huy chương chết trước ngày 01 tháng 01 năm 1995 mà chưa được hưởng chế độ ưu đãi. Người có công
37 1.001257.000.00.00.H01_H Thủ tục giải quyết trợ cấp một lần đối với người có thành tích tham gia kháng chiến đã được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng hoặc Bằng khen của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Người có công
38 1.002252.000.00.00.H01_H Thủ tục hưởng mai táng phí, trợ cấp một lần khi người có công với cách mạng từ trần Người có công
39 1.002271.000.00.00.H01_H Thủ tục giải quyết trợ cấp tiền tuất hàng tháng cho thân nhân khi người có công từ trần Người có công
40 1.002377.000.00.00.H01_H Thủ tục giải quyết chế độ đối với thương binh và người hưởng chính sách như thương binh Người có công
41 1.002429.000.00.00.H01_H Thủ tục giải quyết chế độ người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày Người có công
42 1.002440.000.00.00.H01_H Thủ tục giải quyết chế độ người HĐKC giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế Người có công
43 1.002519.000.00.00.H01_H Thủ tục giải quyết chế độ ưu đãi đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng Người có công
44 1.002741.000.00.00.H01_H Thủ tục xác nhận thương binh, người hưởng chính sách như thương binh đối với người bị thương không thuộc lực lượng công an, quân đội trong chiến tranh từ ngày 31/12/1991 trở về trước không còn giấy tờ Người có công
45 1.003057.000.00.00.H01_H Thủ tục thực hiện chế độ ưu đãi trong giáo dục đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ Người có công