CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 2789 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
91 CC01 Bổ nhiệm công chứng viên Công chứng
92 GD01 Cấp phép thành lập văn phòng giám định tư pháp Giám định tư pháp
93 HT01 Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch Hộ tịch
94 LLTP01 Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam Lý lịch tư pháp
95 LS01 Hợp nhất công ty luật Luật sư
96 NCN01 Đăng ký lại việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài Nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài
97 PBGDPL01 Thủ tục công nhận báo cáo viên pháp luật tỉnh Phổ biến giáo dục pháp luật
98 QTV01 Đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản với tư cách cá nhân Quản tài viên
99 TG01 Thủ tục đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý Trợ giúp pháp lý
100 TT01 Đăng ký hoạt động của Trung tâm Trọng tài Trọng tài thương mại
101 TV01 Đăng ký hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật Tư vấn pháp luật
102 VHCS01 Thủ tục thông báo thực hiện băng rôn quảng cáo nhất thời Báo chí
103 PTTH01 Cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp Phát thanh - Truyền hình
104 XB01 Cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh Xuất bản
105 NTBD01 Thủ tục cấp giấy phép cho đối tượng thuộc địa phương mời tổ chức, cá nhân nước ngoài vào biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang tại địa phương Biểu diễn nghệ thuật