CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

Bộ thủ tục của tất cả cơ quan


Tìm thấy 2250 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
76 1.003725.000.00.00.H01 Cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh (cấp địa phương) Xuất bản
77 1.003035.000.00.00.H01 Thủ tục cấp giấy phép phổ biến phim (- Phim tài liệu, phim khoa học, phim hoạt hình do cơ sở điện ảnh thuộc địa phương sản xuất hoặc nhập khẩu; - Cấp giấy phép phổ biến phim truyện khi năm trước liền kề, các cơ sở điện ảnh thuộc địa phương đáp ứng các điều kiện: + Sản xuất ít nhất 10 phim truyện nhựa được phép phổ biến; + Nhập khẩu ít nhất 40 phim truyện nhựa được phép phổ biến) Điện ảnh
78 1.003784.000.00.00.H01 Thủ tục cấp phép nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh thuộc thẩm quyền của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế chuyên ngành văn hóa
79 2.001496.000.00.00.H01 Thủ tục phê duyệt nội dung tác phẩm mỹ thuật, tác phẩm nhiếp ảnh nhập khẩu cấp tỉnh Hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế chuyên ngành văn hóa
80 1.004628.000.00.00.H01 Thủ tục cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế Lữ hành
81 2.001628.000.00.00.H01 Thủ tục cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa Lữ hành
82 1.001229.000.00.00.H01 Thủ tục cấp Giấy phép tổ chức triển lãm do các tổ chức, cá nhân tại địa phương đưa ra nước ngoài không vì mục đích thương mại Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm
83 1.001833.000.00.00.H01 Thủ tục tiếp nhận thông báo tổ chức thi sáng tác tác phẩm mỹ thuật (thẩm quyền của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch) Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm
84 1.004723.000.00.00.H01 Thủ tục cho phép tổ chức triển khai sử dụng vũ khí quân dụng, súng săn, vũ khí thể thao, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ còn tính năng, tác dụng được sử dụng làm đạo cụ Sử dụng vũ khí, súng săn, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ
85 1.002013.000.00.00.H01 Thủ tục đăng cai giải thi đấu, trận thi đấu thể thao thành tích cao khác do liên đoàn thể thao tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tổ chức Thể dục - thể thao
86 1.001008.000.00.00.H01 Thủ tục cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ vũ trường Văn hóa cơ sở
87 1.002572.000.00.00.H01 Cấp mới chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản Kinh doanh bất động sản
88 1.007750.000.00.00.H01 Thủ tục thông báo nhà ở hình thành trong tương lai đủ điều kiện được bán, cho thuê mua Nhà ở và công sở
89 1.002701.000.00.00.H01 Thẩm định nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp tỉnh Quy hoạch xây dựng, kiến trúc
90 2.001088.000.00.00.H01 Xét hưởng chính sách hỗ trợ cho đối tượng sinh con đúng chính sách dân số Dân số