Xin chào, mời bạn nhập câu hỏi tại đây !

CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

THỐNG KÊ SỞ NGÀNH, HUYỆN, THỊ, XÃ, THÀNH PHỐ TỈNH AN GIANG

Bộ thủ tục của tất cả cơ quan


Tìm thấy 2214 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
61 1.000778.000.00.00.H01 Thủ tục Cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản Tài nguyên khoáng sản
62 1.009284.000.00.00.H01 Đăng ký làm hòa giải viên thương mại vụ việc Hòa giải thương mại
63 2.001815.000.00.00.H01 Thủ tục cấp Thẻ đấu giá viên Bán đấu giá tài sản
64 2.002193.000.00.00.H01 Thủ tục xác định cơ quan giải quyết bồi thường Bồi thường nhà nước
65 1.000112.000.00.00.H01 Thủ tục bổ nhiệm công chứng viên Công chứng
66 2.000908.000.00.00.H01 Thủ tục Cấp bản sao từ sổ gốc Chứng thực
67 1.004583.000.00.00.H01 Thủ tục Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất (gồm trường hợp đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất hoặc đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất đồng thời với tài sản gắn liền với đất hoặc đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất) Đăng ký biện pháp bảo đảm
68 2.000890.000.00.00.H01 Thủ tục cấp Giấy phép thành lập Văn phòng giám định tư pháp Giám định tư pháp
69 2.000635.000.00.00.H01 Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch Hộ tịch
70 2.000488.000.00.00.H01 Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam Lý lịch tư pháp
71 1.002218.000.00.00.H01 Thủ tục Hợp nhất Công ty luật Luật sư
72 1.003179.000.00.00.H01 Thủ tục đăng ký lại việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài Nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài
73 1.002626.000.00.00.H01 Thủ tục đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản với tư cách cá nhân Quản tài viên
74 2.000596.000.00.00.H01 Thủ tục đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý Trợ giúp pháp lý
75 1.000627.000.00.00.H01 Đăng ký hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật Tư vấn pháp luật