Xin chào, mời bạn nhập câu hỏi tại đây !

CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

THỐNG KÊ SỞ NGÀNH, HUYỆN, THỊ, XÃ, THÀNH PHỐ TỈNH AN GIANG

Bộ thủ tục của tất cả cơ quan


Tìm thấy 2133 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
61 1.000112.000.00.00.H01 Thủ tục bổ nhiệm công chứng viên Công chứng
62 2.000908.000.00.00.H01 Thủ tục Cấp bản sao từ sổ gốc Chứng thực
63 1.004583.000.00.00.H01 Thủ tục Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất (gồm trường hợp đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất hoặc đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất đồng thời với tài sản gắn liền với đất hoặc đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất) Đăng ký biện pháp bảo đảm
64 2.000890.000.00.00.H01 Thủ tục cấp Giấy phép thành lập Văn phòng giám định tư pháp Giám định tư pháp
65 2.000635.000.00.00.H01 Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch Hộ tịch
66 2.000488.000.00.00.H01 Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam Lý lịch tư pháp
67 1.002218.000.00.00.H01 Thủ tục Hợp nhất Công ty luật Luật sư
68 1.003179.000.00.00.H01 Thủ tục đăng ký lại việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài Nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài
69 1.002626.000.00.00.H01 Thủ tục đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản với tư cách cá nhân Quản tài viên
70 2.000596.000.00.00.H01 Thủ tục đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý Trợ giúp pháp lý
71 1.000627.000.00.00.H01 Đăng ký hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật Tư vấn pháp luật
72 Tap_huan_1 Thủ tục tập huấn 1 Báo chí
73 2.001098.000.00.00.H01 Cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp Phát thanh - Truyền hình
74 1.003725.000.00.00.H01 Cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh (cấp địa phương) Xuất bản
75 1.003035.000.00.00.H01 Thủ tục cấp giấy phép phổ biến phim (- Phim tài liệu, phim khoa học, phim hoạt hình do cơ sở điện ảnh thuộc địa phương sản xuất hoặc nhập khẩu; - Cấp giấy phép phổ biến phim truyện khi năm trước liền kề, các cơ sở điện ảnh thuộc địa phương đáp ứng các điều kiện: + Sản suất ít nhất 10 phim truyện nhựa được phép phổ biến; + Nhập khẩu ít nhất 40 phim truyện nhựa được phép phổ biến) Điện ảnh