Xin chào, mời bạn nhập câu hỏi tại đây !

CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

THỐNG KÊ SỞ NGÀNH, HUYỆN, THỊ, XÃ, THÀNH PHỐ TỈNH AN GIANG

Bộ thủ tục của tất cả cơ quan


Tìm thấy 2133 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
46 1.003232.000.00.00.H01 Thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh và công bố công khai quy trình vận hành hồ chứa nước thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh Thủy lợi
47 1.003867.000.00.00.H01 Phê duyệt, điều chỉnh quy trình vận hành đối với công trình thủy lợi lớn và công trình thủy lợi vừa do UBND tỉnh quản lý Thủy lợi
48 1.004913.000.00.00.H01 Cấp, cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện nuôi trồng thủy sản (theo yêu cầu) Thủy sản
49 1.005384.000.00.00.H01 Thủ tục thi tuyển công chức Công chức
50 2.000465.000.00.00.H01 Thủ tục hành chính thành lập thôn mới, tổ dân phố mới Chính quyền địa phương
51 2.001717.000.00.00.H01 Thủ tục thành lập tổ chức thanh niên xung phong cấp tỉnh Công tác thanh niên
52 1.005394.000.00.00.H01 Thủ tục thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức Viên chức
53 2.000449.000.00.00.H01 Thủ tục tặng thưởng Bằng khen cấp Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ƣơng Quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng
54 1.003503.000.00.00.H01 Thủ tục công nhận ban vận động thành lập hội Tổ chức phi chính phủ
55 1.001894.000.00.00.H01 Thủ tục đề nghị công nhận tổ chức tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một tỉnh Tôn giáo Chính phủ
56 1.000987.000.00.00.H01 Cấp giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn (cấp tỉnh) Khí hậu thủy văn và biến đổi khí hậu
57 1.000778.000.00.00.H01 Thủ tục Cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản Tài nguyên khoáng sản
58 1.009284.000.00.00.H01 Đăng ký làm hòa giải viên thương mại vụ việc Hòa giải thương mại
59 2.001815.000.00.00.H01 Thủ tục cấp Thẻ đấu giá viên Bán đấu giá tài sản
60 2.002193.000.00.00.H01 Thủ tục xác định cơ quan giải quyết bồi thường Bồi thường nhà nước