CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 2789 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
16 XTTM01 Đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại tại Việt Nam Xúc tiến thương mại
17 GDDT_01 Thành lập trường trung học phổ thông công lập hoặc cho phép thành lập trường trung học phổ thông tư thục Giáo dục và Đào tạo
18 CPHDBT_ND01 Chấp thuận chủ trương xây dựng bến thủy nội địa Cấp phép hoạt động bến thủy nội địa
19 CBCTND01 Thủ tục thẩm định hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương xây dựng cảng thủy nội địa tiếp nhận phương tiện thủy nước ngoài Công Bố Cảng Thuỷ Nội Địa
20 CBSX01 Thủ tục đăng ký xe máy chuyên dùng lần đầu Đăng ký, cấp biển số xe máy chuyên dùng có tham gia giao thông
21 CCCBD01 Thủ tục cấp Chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật giao thông đường bộ cho người điều khiển xe máy chuyên dùng Cấp chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật người điều khiển xe máy chuyên dùng
22 CGPLX01 Cấp Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe Cấp phép đào tạo, hoạt động trung tâm sát hạch, sát hạch cấp giấy phép lái xe
23 BKNS01 Thủ tục chấp thuận chủ trương xây dựng bến khách ngang sông Cấp phép hoạt động bến khách ngang sông
24 CTDB01 Chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của quốc lộ đang khai thác Công trình đường bộ
25 CTDT01 Công bố mở luồng, tuyến đường thuỷ nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa địa phương Công trình đường thủy
26 PTTND01 Đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện chưa khai thác trên đường thủy nội địa Đăng ký phương tiện thủy nội địa
27 DTTV_01 Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ Điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa Cấp giấy chứng nhận cơ sở đào tạo thuyền viên
28 KDPTGT01 Thủ tục thẩm định thiết kế xe cơ giới cải tạo Kiểm định phương tiện giao thông cơ giới đường bộ
29 CPLHDB01 Thủ tục cấp phép lưu hành xe bánh xích tự hành trên đường bộ Cấp phép lưu hành đặc biệt
30 VTDB01 Công bố đưa bến xe khách vào khai thác Vận tải đường bộ