Xin chào, mời bạn nhập câu hỏi tại đây !

CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

THỐNG KÊ SỞ NGÀNH, HUYỆN, THỊ, XÃ, THÀNH PHỐ TỈNH AN GIANG

Bộ thủ tục của tất cả cơ quan


Tìm thấy 2260 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
151 1.002252.000.00.00.H01 Thủ tục hưởng mai táng phí, trợ cấp một lần khi người có công với cách mạng từ trần Người có công
152 1.004944.000.00.00.H01 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em Trẻ Em
153 2.000192.000.00.00.H01 Cấp lại giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam Việc làm
154 1.006885 Thủ tục xin phép tiếp khách nước ngoài Công tác lãnh sự
155 2.001823.000.00.00.H01 Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thủy sản (trường hợp trước 06 tháng tính đến ngày Giấy chứng nhận ATTP hết hạn) Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản
156 1.003221.000.00.00.H01 Thẩm định, phê duyệt đề cương, kết quả kiểm định an toàn đập, hồ chứa thủy lợi thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh Thủy lợi
157 1.004918.000.00.00.H01 Cấp, cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản (trừ giống thủy sản bố mẹ) Thủy sản
158 2.002132.000.00.00.H01 Cấp, cấp lại Giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y (Cấp Tỉnh) Thú y
159 2.001941.000.00.00.H01 Thủ tục thẩm định tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập Lĩnh vực tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập
160 2.002156.000.00.00.H01 Thủ tục xét tuyển công chức Công chức
161 1.000989.000.00.00.H01 Thủ tục phân loại đơn vị hành chính cấp xã Chính quyền địa phương
162 1.003999.000.00.00.H01 Thủ tục giải thể tổ chức thanh niên xung phong cấp tỉnh Công tác thanh niên
163 1.005388.000.00.00.H01 Thủ tục thi tuyển Viên chức Viên chức
164 1.003649.000.00.00.H01 Thủ tục cấp bản sao và chứng thực lưu trữ Văn thư, lưu trữ
165 1.000898.000.00.00.H01 Thủ tục tặng Cờ thi đua cấp Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo đợt hoặc chuyên đề Quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng