Xin chào, mời bạn nhập câu hỏi tại đây !

CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

THỐNG KÊ SỞ NGÀNH, HUYỆN, THỊ, XÃ, THÀNH PHỐ TỈNH AN GIANG

Bộ thủ tục của UBND Thị xã Tịnh Biên


Tìm thấy 350 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực
1 1.003645.000.00.00.H01 Thủ tục đăng ký tổ chức lễ hội cấp huyện Cấp Quận/Huyện Lễ hội
2 1.005092.000.00.00.H01_H Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc Cấp Quận/Huyện Hệ thống văn bằng, chứng chỉ
3 1.001612.000.00.00.H01_H Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Cấp Quận/Huyện Kinh doanh (2688 - Thành lập và hoạt động của Doanh nghiệp)
4 2.001885.000.00.00.H01 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Cấp Quận/Huyện Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử
5 2.000356.000.00.00.H01_H Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về khen thưởng cho gia đình Cấp Quận/Huyện Thi đua - khen thưởng
6 1.000933.000.00.00.H01_H Thủ tục xét tặng Giấy khen Khu dân cư văn hóa Cấp Quận/Huyện Văn hóa cơ sở
7 2.000440.000.00.00.H01_H Thủ tục xét tặng danh hiệu Khu dân cư văn hóa hàng năm Cấp Quận/Huyện Văn hóa cơ sở
8 1.004946.000.00.00.H01_H Áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi trường hoặc người gây tổn hại cho trẻ em Cấp Quận/Huyện Trẻ em
9 2.000575.000.00.00.H01_H Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh Cấp Quận/Huyện Kinh doanh (2688 - Thành lập và hoạt động của Doanh nghiệp)
10 2.001786.000.00.00.H01 Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Cấp Quận/Huyện Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử
11 1.003141.000.00.00.H01 Thẩm định đồ án, đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp huyện Cấp Quận/Huyện Quy hoạch xây dựng, kiến trúc
12 2.000720.000.00.00.H01_H Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh Cấp Quận/Huyện Kinh doanh (2688 - Thành lập và hoạt động của Doanh nghiệp)
13 2.001884.000.00.00.H01 Sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Cấp Quận/Huyện Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử
14 1.001570.000.00.00.H01_H Tạm ngừng kinh doanh, tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo của hộ kinh doanh Cấp Quận/Huyện Kinh doanh (2688 - Thành lập và hoạt động của Doanh nghiệp)
15 2.001880.000.00.00.H01 Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Cấp Quận/Huyện Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử