CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

Bộ thủ tục của UBND huyện Châu Thành


Tìm thấy 385 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 1.004831.000.00.00.H01_H Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
2 2.000908.000.00.00.H01_H Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc Chứng thực
3 1.003140.000.00.00.H01 Thủ tục cấp Giấy Chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện) Gia đình
4 1.004088.000.00.00.H01_H Đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện chưa khai thác trên đường thủy nội địa Đường thủy nội địa
5 2.000424.000.00.00.H01 Thủ tục thực hiện hỗ trợ khi hòa giải viên gặp tai nạn hoặc rủi ro ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng trong khi thực hiện hoạt động hòa giải Hòa giải ở cơ sở
6 2.000528.000.00.00.H01 Thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài Hộ tịch
7 1.005092.000.00.00.H01_H Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc Hệ thống văn bằng, chứng chỉ
8 2.001261.000.00.00.H01 Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai Dầu khí
9 2.001283.000.00.00.H01 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai Dầu khí
10 2.000181.000.00.00.H01 Cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá Lưu thông hàng hóa trong nước
11 2.001885.000.00.00.H01 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử
12 TDKT01 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện huyện về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị Thi đua khen thưởng
13 2.001931.000.00.00.H01 Khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy (cấp huyện) Xuất bản
14 1.005099.000.00.00.H01 Chuyển trường đối với học sinh tiểu học Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
15 1.004946.000.00.00.H01_H Áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi trường hoặc người gây tổn hại cho trẻ em Bảo vệ chăm sóc trẻ em