CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

Bộ thủ tục của UBND huyện Châu Thành


Tìm thấy 208 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 2.000908.000.00.00.H01_X Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc Chứng thực
2 X_DD01 Hòa giải tranh chấp đất đai (cấp xã) Đất đai
3 1.001193.000.00.00.H01 Thủ tục đăng ký khai sinh Hộ tịch
4 2.001023.000.00.00.H01 Liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, cấp Thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi Hộ tịch
5 1.001257.000.00.00.H01_X Thủ tục giải quyết trợ cấp một lần đối với người có thành tích tham gia kháng chiến đã được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng hoặc Bằng khen của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Người có công
6 1.002745.000.00.00.H01_X Thủ tục bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt sĩ Người có công
7 1.003057.000.00.00.H01_X Thực hiện chế độ ưu đãi trong giáo dục đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ Người có công
8 2.001382.000.00.00.H01_X Thủ tục xác nhận vào đơn đề nghị di chuyển hài cốt liệt sĩ; đơn đề nghị thăm viếng mộ liệt sĩ Người có công
9 2.001457.000.00.00.H01 Thủ tục công nhận tuyên truyền viên pháp luật Phổ biến giáo dục pháp luật
10 X_QLXNC01 Khai báo tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam bằng Phiếu khai báo tạm trú (cấp xã). Quản lý xuất, nhập cảnh
11 2.000794.000.00.00.H01 Thủ tục công nhận câu lạc bộ thể thao cơ sở Thể dục - thể thao
12 1.000489.000.00.00.H01_X Công nhận hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo trong năm Bảo trợ xã hội
13 2.000815.000.00.00.H01_X Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận Chứng thực
14 1.000894.000.00.00.H01 Thủ tục đăng ký kết hôn Hộ tịch
15 2.000986.000.00.00.H01 Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi Hộ tịch