CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

Bộ thủ tục của UBND huyện Châu Phú


Tìm thấy 208 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 X_BTXH 1 Đăng ký hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội dưới 10 đối tượng có hoàn cảnh khó khăn Bảo trợ xã hội
2 2.000908.000.00.00.H01_X Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc Chứng thực
3 X_DD01 Hòa giải tranh chấp đất đai (cấp xã) Đất đai
4 X_DKQLCT13 Khai báo tạm vắng tại Công an cấp xã Đăng ký, Quản lý cư trú
5 1.004441.000.00.00.H01 Cho phép cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học Giáo dục và Đào tạo
6 2.000635.000.00.00.H01_X Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch Hộ tịch
7 1.000656.000.00.00.H01 Thủ tục đăng ký khai tử Hộ tịch
8 1.000894.000.00.00.H01 Thủ tục đăng ký kết hôn Hộ tịch
9 1.001193.000.00.00.H01 Thủ tục đăng ký khai sinh Hộ tịch
10 1.004746.000.00.00.H01 Thủ tục đăng ký lại kết hôn Hộ tịch
11 1.004873.000.00.00.H01 Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân Hộ tịch
12 1.004884.000.00.00.H01 Thủ tục đăng ký lại khai sinh Hộ tịch
13 1.005461.000.00.00.H01 Đăng ký lại khai tử Hộ tịch
14 2.000986.000.00.00.H01 Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi Hộ tịch
15 2.001023.000.00.00.H01 Liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, cấp Thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi Hộ tịch