Xin chào, mời bạn nhập câu hỏi tại đây !

CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

THỐNG KÊ SỞ NGÀNH, HUYỆN, THỊ, XÃ, THÀNH PHỐ TỈNH AN GIANG

Bộ thủ tục của Thanh Tra Tỉnh An Giang


Tìm thấy 9 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực
1 2.001928.000.00.00.H01 Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp tỉnh Thanh Tra Tỉnh An Giang Khiếu nại, tố cáo
2 2.002175.000.00.00.H01 thủ tục tiếp công dân tại cấp tỉnh Thanh Tra Tỉnh An Giang Tiếp dân và xử lý đơn thư
3 2.002394.000.00.00.H01 Thủ tục giải quyết tố cáo tại cấp tỉnh Thanh Tra Tỉnh An Giang Khiếu nại, tố cáo
4 2.001899.000.00.00.H01 Thủ tục xử lý đơn tại cấp tỉnh Thanh Tra Tỉnh An Giang Tiếp dân và xử lý đơn thư
5 2.001924.000.00.00.H01 Thủ tục giải quyết khiếu nại lần 2 tại cấp tỉnh Thanh Tra Tỉnh An Giang Khiếu nại, tố cáo
6 2.002400.000.00.00.H01 Thủ tục kê khai tài sản thu nhập Thanh Tra Tỉnh An Giang Phòng, chống tham nhũng
7 2.002401.000.00.00.H01 thủ tục xác minh tài sản, thu nhập Thanh Tra Tỉnh An Giang Phòng, chống tham nhũng
8 2.002402.000.00.00.H01 Thủ tục tiếp nhận yêu cầu giải trình Thanh Tra Tỉnh An Giang Phòng, chống tham nhũng
9 2.002403.000.00.00.H01 Thủ tục thực hiện việc giải trình Thanh Tra Tỉnh An Giang Phòng, chống tham nhũng