Xin chào, mời bạn nhập câu hỏi tại đây !

CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

THỐNG KÊ SỞ NGÀNH, HUYỆN, THỊ, XÃ, THÀNH PHỐ TỈNH AN GIANG

Bộ thủ tục của Sở Giao thông Vận tải


Tìm thấy 123 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 1.002030.000.00.00.H01 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng lần đầu Đăng ký, cấp biển số xe máy chuyên dùng có tham gia giao thông
2 2.001921.000.00.00.H01 Chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của quốc lộ, đường bộ cao tốc đang khai thác thuộc phạm vi quản lý của Bộ Giao thông vận tải Công trình đường bộ
3 1.004088.000.00.00.H01 Đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện chưa khai thác trên đường thủy nội địa Đăng ký phương tiện thủy nội địa
4 2.002001.000.00.00.H01 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ Điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa Cấp giấy chứng nhận cơ sở đào tạo thuyền viên
5 1.001001.000.00.00.H01 Cấp Giấy chứng nhận thẩm định thiết kế xe cơ giới cải tạo Kiểm định phương tiện giao thông cơ giới đường bộ
6 1.000660.000.00.00.H01 Công bố đưa bến xe khách vào khai thác Vận tải đường bộ
7 1.004261.000.00.00.H01 Cấp Giấy phép vận tải thủy qua biên giới Việt Nam - Campuchia cho phương tiện thủy Vận tải đường thủy
8 1.004993.000.00.00.H01 Cấp lại Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe (trường hợp bị mất, bị hỏng, có sự thay đổi liên quan đến nội dung của Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe) Cấp phép đào tạo, hoạt động trung tâm sát hạch, sát hạch cấp giấy phép lái xe
9 2.001915.000.00.00.H01 Gia hạn chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu, chấp thuận xây dựng cùng thời điểm với cấp giấy phép thi công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của quốc lộ, đường bộ cao tốc đang khai thác thuộc phạm vi quản lý của Bộ Giao thông vận tải Công trình đường bộ
10 1.008028.000.00.00.H01 Thủ tục cấp đổi biển hiệu phương tiện vận tải khách du lịch Du lịch
11 1.008029.000.00.00.H01 Thủ tục cấp lại biển hiệu phương tiện vận tải khách du lịch Du lịch
12 1.000028.000.00.00.H01 Cấp Giấy phép lưu hành xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn, xe bánh xích, xe vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng trên đường bộ Cấp phép lưu hành đặc biệt
13 1.002877.000.00.00.H01 Cấp Giấy phép liên vận giữa Việt Nam, Lào và Campuchia Vận tải đường bộ quốc tế CAMPUCHIA-LÀO-VIỆTNAM
14 1.003658.000.00.00.H01 Công bố lại hoạt động bến thủy nội địa Cấp phép hoạt động bến thủy nội địa
15 1.001896.000.00.00.H01 Cấp đổi Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng Đăng ký, cấp biển số xe máy chuyên dùng có tham gia giao thông