Xin chào, mời bạn nhập câu hỏi tại đây !

CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

THỐNG KÊ SỞ NGÀNH, HUYỆN, THỊ, XÃ, THÀNH PHỐ TỈNH AN GIANG

Bộ thủ tục của Sở Tư pháp


Tìm thấy 147 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực
1 1.009284.000.00.00.H01 Đăng ký làm hòa giải viên thương mại vụ việc Sở Tư pháp Hòa giải thương mại
2 2.001815.000.00.00.H01 Thủ tục cấp Thẻ đấu giá viên Sở Tư pháp Bán đấu giá tài sản
3 2.002193.000.00.00.H01 Thủ tục xác định cơ quan giải quyết bồi thường Sở Tư pháp Bồi thường nhà nước
4 1.000112.000.00.00.H01 Thủ tục bổ nhiệm công chứng viên Sở Tư pháp Công chứng
5 2.000908.000.00.00.H01 Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc Sở Tư pháp Chứng thực
6 1.004583.000.00.00.H01 Thủ tục Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất (gồm trường hợp đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất hoặc đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất đồng thời với tài sản gắn liền với đất hoặc đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất) Sở Tư pháp Đăng ký biện pháp bảo đảm
7 2.000890.000.00.00.H01 Thủ tục cấp Giấy phép thành lập Văn phòng giám định tư pháp Sở Tư pháp Giám định tư pháp
8 2.000635.000.00.00.H01 Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch Sở Tư pháp Hộ tịch
9 2.000488.000.00.00.H01 Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam Sở Tư pháp Lý lịch tư pháp
10 1.002218.000.00.00.H01 Thủ tục Hợp nhất Công ty luật Sở Tư pháp Luật sư
11 1.003179.000.00.00.H01 Đăng ký lại việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài Sở Tư pháp Nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài
12 1.002626.000.00.00.H01 Thủ tục đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản với tư cách cá nhân Sở Tư pháp Quản tài viên
13 2.000596.000.00.00.H01 Thủ tục đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý Sở Tư pháp Trợ giúp pháp lý
14 1.000627.000.00.00.H01 Đăng ký hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật Sở Tư pháp Tư vấn pháp luật
15 2.001807.000.00.00.H01 Thủ tục cấp lại Thẻ đấu giá viên Sở Tư pháp Bán đấu giá tài sản