Xin chào, mời bạn nhập câu hỏi tại đây !

CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

THỐNG KÊ SỞ NGÀNH, HUYỆN, THỊ, XÃ, THÀNH PHỐ TỈNH AN GIANG

Bộ thủ tục của Sở Y tế


Tìm thấy 194 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 2.001088.000.00.00.H01 Xét hưởng chính sách hỗ trợ cho đối tượng sinh con đúng chính sách dân số Dân số
2 1.003709.000.00.00.H01 Cấp lần đầu chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam thuộc thẩm quyền của Sở Y tế Khám, chữa bệnh
3 1.003055.000.00.00.H01 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm Mỹ Phẩm
4 1.003006.000.00.00.H01 Công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế Trang thiết bị và công trình y tế
5 1.003800.000.00.00.H01 Cấp lại chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh bị mất hoặc hư hỏng chứng chỉ hành nghề hoặc bị thu hồi chứng chỉ hành nghề theo quy định tại điểm a, b Khoản 1 Điều 29 Luật khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế Khám, chữa bệnh
6 1.003064.000.00.00.H01 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm Mỹ Phẩm
7 1.003029.000.00.00.H01 Công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với trang thiết bị y tế thuộc loại A Trang thiết bị và công trình y tế
8 1.002136.000.00.00.H01 Khám giám định lại bệnh nghề nghiệp tái phát Giám định y khoa
9 1.003824.000.00.00.H01 Cấp lại chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam bị thu hồi chứng chỉ hành nghề theo quy định tại điểm c, d, đ, e và g Khoản 1 Điều 29 Luật khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế Khám, chữa bệnh
10 1.003073.000.00.00.H01 Điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm Mỹ Phẩm
11 1.003039.000.00.00.H01 Công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế thuộc loại B, C, D Trang thiết bị và công trình y tế
12 1.002118.000.00.00.H01 Khám giám định tổng hợp Giám định y khoa
13 1.003748.000.00.00.H01 Cấp bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn trong chứng chỉ hành nghề thuộc thẩm quyền của Sở Y tế Khám, chữa bệnh
14 1.002483.000.00.00.H01 Cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo mỹ phẩm Mỹ Phẩm
15 1.002600.000.00.00.H01 Cấp số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm sản xuất trong nước Mỹ Phẩm