Xin chào, mời bạn nhập câu hỏi tại đây !

CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

THỐNG KÊ SỞ NGÀNH, HUYỆN, THỊ, XÃ, THÀNH PHỐ TỈNH AN GIANG

Bộ thủ tục của Sở Y tế


Tìm thấy 167 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực
1 2.001088.000.00.00.H01 Xét hưởng chính sách hỗ trợ cho đối tượng sinh con đúng chính sách dân số. Sở Y tế Dân số
2 1.003055.000.00.00.H01 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm Sở Y tế Mỹ Phẩm
3 1.003006.000.00.00.H01 Công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế Sở Y tế Trang thiết bị và công trình y tế
4 1.003064.000.00.00.H01 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm Sở Y tế Mỹ Phẩm
5 1.003029.000.00.00.H01 Công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với trang thiết bị y tế thuộc loại A, B Sở Y tế Trang thiết bị và công trình y tế
6 1.002136.000.00.00.H01 Khám giám định lại bệnh nghề nghiệp tái phát Sở Y tế Giám định y khoa
7 1.003073.000.00.00.H01 Điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm Sở Y tế Mỹ Phẩm
8 1.003039.000.00.00.H01 Công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế thuộc loại B, C, D Sở Y tế Trang thiết bị và công trình y tế
9 1.002118.000.00.00.H01 Khám giám định tổng hợp Sở Y tế Giám định y khoa
10 1.002483.000.00.00.H01 Cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo mỹ phẩm Sở Y tế Mỹ Phẩm
11 1.002600.000.00.00.H01 Cấp số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm sản xuất trong nước Sở Y tế Mỹ Phẩm
12 2.000981.000.00.00.H01 Kiểm dịch y tế đối với hàng hóa Sở Y tế Y tế dự phòng
13 2.001022.000.00.00.H01 Khám giám định đối với trường hợp đã được xác định tỷ lệ tạm thời do Trung tâm giám định y khoa tỉnh, thành phố thực hiện Sở Y tế Giám định y khoa
14 2.000997.000.00.00.H01 Cấp giấy chứng nhận tiêm chủng quốc tế hoặc áp dụng biện pháp dự phòng Sở Y tế Y tế dự phòng
15 1.002392.000.00.00.H01 Khám giám định đối với trường hợp bổ sung vết thương do Trung tâm giám định y khoa tỉnh, thành phố thực hiện Sở Y tế Giám định y khoa