Xin chào, mời bạn nhập câu hỏi tại đây !

CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

THỐNG KÊ SỞ NGÀNH, HUYỆN, THỊ, XÃ, THÀNH PHỐ TỈNH AN GIANG

Bộ thủ tục của Sở Xây dựng


Tìm thấy 38 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 1.002572.000.00.00.H01 Cấp mới chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản Kinh doanh bất động sản
2 1.007750.000.00.00.H01 Thủ tục thông báo nhà ở hình thành trong tương lai đủ điều kiện được bán, cho thuê mua Nhà ở và công sở
3 1.002625.000.00.00.H01 Cấp lại (cấp đổi) chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản Kinh doanh bất động sản
4 1.007763.000.00.00.H01 Thuê nhà ở công vụ thuộc thẩm quyền quản lý của UBND cấp tỉnh Nhà ở và công sở
5 1.007764.000.00.00.H01 Thuê, thuê mua nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước Nhà ở và công sở
6 1.007765.000.00.00.H01 Cho thuê nhà ở sinh viên thuộc sở hữu nhà nước Nhà ở và công sở
7 1.007766.000.00.00.H01 Cho thuê nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước Nhà ở và công sở
8 1.007767.000.00.00.H01 Bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước Nhà ở và công sở
9 1.006876.000.00.00.H01 Công nhận điều chỉnh hạng nhà chung cư Nhà ở và công sở
10 2.001116.000.00.00.H01 Bổ nhiệm giám định viên tư pháp xây dựng đối với cá nhân khác không thuộc thẩm quyền của Bộ Xây dựng Quản lý chất lượng công trình xây dựng
11 1.002515.000.00.00.H01 Thủ tục Đăng ký công bố thông tin người giám định tư pháp xây dựng theo vụ việc, tổ chức giám định tư pháp xây dựng theo vụ việc đối với các cá nhân, tổ chức không thuộc thẩm quyền của Bộ Xây dựng, văn phòng giám định tư pháp xây dựng trên địa bàn được Ủy ban nhân dân tỉnh cho phép hoạt động Quản lý chất lượng công trình xây dựng
12 1.002621.000.00.00.H01 Điều chỉnh, thay đổi thông tin cá nhân, tổ chức thực hiện giám định tư pháp xây dựng do UBND cấp tỉnh đã tiếp nhận đăng ký, công bố thông tin Quản lý chất lượng công trình xây dựng
13 1.009988.000.00.00.H01 Cấp chứng chỉ năng lực lần đầu hoạt động xây dựng hạng II, hạng III Hoạt động xây dựng
14 1.009989.000.00.00.H01 Cấp lại chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, III (do mất, hư hỏng) Hoạt động xây dựng
15 1.009991.000.00.00.H01 Cấp điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, hạng III Hoạt động xây dựng