Xin chào, mời bạn nhập câu hỏi tại đây !

Toàn trình  Đăng ký hoạt động Trung tâm hòa giải thương mại sau khi được Bộ Tư pháp cấp Giấy phép thành lập; đăng ký hoạt động Trung tâm hòa giải thương mại khi thay đổi địa chỉ trụ sở của Trung tâm hòa giải thương mại từ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương này sang tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương khác

Ký hiệu thủ tục: 1.008913.000.00.00.H01
Lượt xem: 1080
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

.

Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Hòa giải thương mại
Cách thức thực hiện

Nộp hồ sơ trực tiếp tại trụ sở Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh An Giang hoặc qua dịch vụ bưu chính.

Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết

Trong thời hạn 15 ngày làm việc (120 giờ), kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Ðối tượng thực hiện Tổ chức
Kết quả thực hiện

  • Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm hòa giải thương mại

Phí

Không

Lệ phí

Không

Căn cứ pháp lý

- Nghị định số 22/2017/NĐ-CP ngày 24/02/2017 của Chính phủ về hòa giải thương mại.

- Thông tư số 02/2018/TT-BTP ngày 26/02/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành và hướng dẫn sử dụng một số biểu mẫu về tổ chức và hoạt động hòa giải thương mại.

  • - Trung tâm hòa giải thương mại hoàn thiện hồ sơ gửi Sở Tư pháp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi Trung tâm đặt trụ sở. - Sở Tư pháp thẩm tra đủ điều kiện và cấp Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm hòa giải thương mại.

Thành phần hồ sơ

Bản chính

Bản sao

- Giấy đề nghị đăng ký hoạt động của chi nhánh theo mẫu do Bộ Tư pháp ban hành;

X

 

- Quyết định thành lập chi nhánh của Trung tâm hòa giải thương mại.

x

 


 

File mẫu:

  • Giấy đề nghị đăng ký hoạt động theo mẫu do Bộ Tư pháp ban hành Tải về

Trung tâm trọng tài đã được Bộ Tư pháp cấp Giấy phép thành lập.